Skip to content

Zvu?na šetnja “Dolac spava ? intimni radio u hodu” Pavlice Bajsi? Brazzoduro | Ganz nove Perforacije, završetak

Sino? je dojmljivom zvu?nom šetnjom Dolac spava ? intimni radio u hodu Pavlice Bajsi? Brazzoduro zatvoren ovogodišnji festival Ganz nove Perforacije.

Kroz sedam dana festivalskog trajanja publika je mogla uživati u izvedbenim umjetnostima i nezavisnoj autorskoj produkciji suvremenog kazališta, plesa i performansa te vidjeti radove 7 autorica i 2 kolektiva- Koraljke Begovi? i Jasne Jasne Žmak, Roberte Milevoj, Zrinke Užbinec, Marine Petkovi? Liker, Male Kline, Pavlice Bajsi? Brazzoduro, kolektiva Zvukospjevi (Hewitt, Slip?evi?, Guzmi?) te Feminalz. Pune dvorane, sukladno epidemiološkim mjerama, dale su zaklju?iti da je publika željna žive umjetnosti te potvrdila društvenu važnost umjetnosti koja posebno do izražaja dolazi u vremenima krize i neizvjesnosti. 

No, završetak festivala ne zna?i nužno i završetak programa, tako da u post-festum programu ve? sljede?i vikend, u subotu 17. listopada, Nina Kurtela  predstavlja instalaciju u javnom prostoru, kreativnu intervenciju na prometnim znakovima Bez naziva. Prometni znakovi koji su ina?e postavljeni u javnom prostoru radi davanja uputa ili pružanja informacija sudionicima u prometu ovog puta ne uklju?uju naredbe i obavijesti o opasnosti ve? sugeriraju neka nova promišljanja prostora, vremena i kretanja otvaraju?i prostor za koreografiranje nekih novih stvarnosti i/ili fikcija. 

Tako?er, isti dan po?inje i site-specific program Ganz novih Perforacija, ve? tradicionalna i poznata No?i performansa, podnaslovljena Sve je mogu?e osim nemogu?eg prostora za performans.  Ovogodišnja No? peformansa bavi se istraživanjem novih prostora za performans i društvene odnose, a svoje radove izvest ?e Milijana Babi? i Centar za ženske studije Rijeka, Petra Mrša, Vlasta Delimar i Milan Boži?, Vladimir Novak, name:, Selma Banich, Antonio Grgi? i Nika Boki?.
Rad 3. smjena Milijane Babi? progovara o važnoj temi društveno nametnute predodžbe o ženskoj ljepoti postavljaju?i u fokus i pitanje funkcioniranja žena u kontekstu fenomena rada – kako pla?enog tako i nepla?enog ku?anskog. Vlasta Delimar i Milan Boži? svojim tijelima ukazuju na posljedice potresa u Zagrebu radom Tišina živih skulptura u tišini ošte?enih ku?a, dok Selma Banich u Milovanju problematizira intimni ljudski kontakt u doba pandemije, a Nika Boki? pak dijeli upute za Bezopasne zagrljaje u novom normalnom. Petra Mrša izlaže prostornu instalaciju Landscape u javnom prostoru, dok Vladimir Novak svoje Parametre, svjetlosno-zvu?nu instalaciju, smješta u skulpturu O?i pro?iš?enja Miroslawa Balke ispred Muzeja suvremene umjetnosti. Antonio Grgi? Spomenik koji svira vra?a svojim gra?anima pozivaju?i ih na sudjelovanje u participativnom performansu uz spomenik Strijeljanja talaca. Od me?unarodnih gostiju dolazi slovenski umjetnik name: ?iji rad Ping-pong progovara o nezakonitim ?push-back? akcijama prema imigrantima koje provode pograni?ne policije. 

Program se nastavlja 11. i 12. studenog kada ?e svoj autorski rad Keinberg premijerno predstaviti jedna od najzanimljivijih autorica mla?e generacije, Vedrana Klepica u Teatru EXIT. Predstava kroz izvedbeni i vizualni jezik istražuje ponavljaju?e principe kasnog kapitalizma u kojem sami sistemi koji su osnova izgradnje jedne ekonomske zajednice, kroz nedovoljnu kontrolu, postaju razlozi njezinog raspadanja.

Vedrana Klepica o radu kaže: “Keinberg je tvrda, rudarska anti-bajka o imaginarnom mjestu i društvu ?iji temelji neosporno ekonomski i moralno propadaju, te ljudima koje je suviše strah suo?iti se s tom istinom. Nije me zanimala pozicija uzro?nika posljedica, niti nekakvih mra?nih struktura. Nisu me zanimali niti veliki konflikti. To je naprosto pri?a o prosje?nosti, o svima nama koji nismo dovoljno pokvareni da utje?emo na sustav, ali smo dovoljno uplašeni ili bezidejni da mirno gledamo kako sve propada u ništavilo.”

Ganz nove Perforacije realiziraju se u suorganizaciji Domina i Ganz nove kulture promjene te u suradnji s partnerima kojima ovom prilikom zahvaljujemo: Zagreba?ki plesni centar, Teatar EXIT, Kulturni centar Travno, Galerija Nova, Centar za kulturu Novi Zagreb – Galerija Vladimir Bužan?i?, UPUH, Galerija AMZ, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Drugo more i Centar za ženske studije iz Rijeke te Tržnice Zagreb. 

Festival podržavaju Program Europske unije Kreativna Europa kroz projekte suradnje Be SpectACTive i ACT: Art, Climate, Transition, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb ? Gradski ured za kulturu te Zaklada Kultura nova kroz platformu Mreža izvedbenih umjetnosti. Medijski pokrivaju Radio Student, Kulturpunkt, Novosti, Vox feminae. 

Više informacija o programu prona?ite na facebook stranicama Festivala Perforacije i Ganz novog festivala te na mrežnim stranicama https://thisisadominoproject.org/.

#prostorslobode