Skip to content

“Životinja”, Vlatka Škoro | Izložba u Salonu Gali?, Split

Životinje

Sino? se u Salonu Gali? otvorila izložba kiparice Vlatke Škoro. Izložba naziva “Životinja” može se pogledati u radnom vremenu galerije do 11. rujna 2020.


Ciklus Životinja kiparice Vlatke Škoro rastu?a je serija s trenutno zastupljenih devet animalisti?kih skulptura ? kozi Nensi, ?ovjeku Eri, ljenjivcu Gimnasti?aru, mravojedu Marinu, afri?kom divljem psu Alfi, nosatom majmunu Božidaru i Geoffroyevom majmunu pauku Pavlu, prikazanima na izložbama u Zagrebu i Osijeku, u Splitu se pridružuju dvije nove skulpture, orangutana Vjeke i tapira Trpimira.

Vlatkine životinje su u umjetni?kom smislu samodostatne, one su produkt ekocentri?nih stavova bez alegorije i simbolike. Izbor motiva i njihovo oblikovanje rezultat su Vlatkinog instinkta i umjetni?kog impulsa kojeg obi?ava bespogovorno slušati. Stavljanjem motiva u fokus umjetnica se koncentrira prvenstveno na njegovu plasti?ku strukturu. Likovna kvaliteta životinja ogleda se upravo u njihovoj biologiji u prirodnoj varijaciji nepravilnih, promjenjivih i dinami?nih linija, ploha i oblika, biološke karakteristike motiva su, naime, u službi likovnosti.

Svakoj životinjskoj vrsti potencirana je odre?ena fizi?ka ili ponašajna osobina upisana u genetski kod odre?ene vrste, a posebice su naglašene one biološke karakteristike koje imaju atraktivnu kiparsku formu. Anatomske karakteristike pojedinih vrsta upravo su klju? kojim autorica bira motiv, bilo radi njihovih plasti?kih (fizi?kih) struktura ili specifi?nih, uglavnom karakteristi?nim ljudima, oblika ponašanja. Potonje pak nije u antropomorfnom duhu ve? ukaz na postojanje specifi?nih bioloških zakonitosti karakteristi?nih svakoj vrsti u kojoj je ?ovjek tek dio biološki raznolikog životinjskoga svijeta. Naturalisti?ki duh ovih skulptura stoga je ?isto teriomorfne prirode zasnovan na poštivanju okoline i svih njezinih dijelova.

Vlatkin umjetni?ki izri?aj, stoga, nije aktivisti?ki, umjetnost je to bez socijalnog angažmana zasnovana na ?istoj likovnosti naturalisti?kog izraza kojoj je nositelj kiparski jezik. Ciklus Životinja zbir je autori?inih osobnih fascinacija prirodnim svijetom, rezultat je promatranja vlastita okruženja i, kako sama isti?e, želje za u?enjem. Vlatka pronalazi inspiraciju u pojedinim vrstama koje ju intrigiraju kako karakterom tako i kiparskom strukturom njihovih bioloških obilježja. Svoje su mjesto u ciklusu našli ljenjivac u liku Gimnasti?ara jednako kao mravojed Marin i novina u ciklusu ? tapir Trpimir ? koji zbog svojih upea?tljivih i bizarnih bioloških karakteristika posjeduju kiparsku kvalitetu i izazovnu plasti?ku strukturu. Božidar je nosati majmun, vrsta koju karakterizira vrlo rijetka upotreba agresije, a Geoffroyevog majmuna pauka (Pavle) karakterizira iskazivanje privrženosti grljenjem. Još jedan novitet u ciklusu je orangutan Vjeko vrsta koju karakterizira visoka razina inteligencije, vrlo je srodnih obilježja ponašanja ljudima. ?ovjek, iako nije tematski fokus, jest prisutan u vidu lika Ere, suvremenog ?ovjeka u njegovoj surovoj formi jasno ocrtavaju?i okosnicu ?itavog ciklusa ?injenicom da je i ?ovjek tek jedna životinja u nizu, neodvojiv od ostatka prirode. Ideja proizlazi iz napuštanja antropocentri?ne vizije svijeta, osvješ?ivanja i razumijevanja okoline, odnosno posthumanisti?ke stvarnosti u što Vlatka komponira izraze osobne fascinacije pojedinim životinjskim vrstama odražavaju?i vlastitu skromnost i humorni karakter.

– iz predgovora, Ivan Roth


#prostorslobode

Foto: Milan Krka?