Skip to content

Zagreb Film Festival: Industrija | “Kako institucije i dobri primjeri prakse mogu pomo?i europskom filmu tijekom COVID-19 krize”

U suradnji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj, DKE ? Ureda MEDIA Hrvatske i Zagreb Film Festivala

Nastavak suradnje nagrade LUX i ZFF-a

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/1065655617287545

Europski audiovizualni sektor doživio je ozbiljne kratkoro?ne i dugoro?ne posljedice zbog krize uzrokovane virusom COVID-19. Baš kad smo pomislili da ?emo se uspjeti izvu?i iz nje, ?ini se da je COVID-19 uzvratio udarac!

Trenutne posljedice krize bile su raznolike i zahvatile su gotovo sve glavne grane audiovizualnog sektora, od prekida produkcijskih projekata do zatvaranja kina. No ima i uspješnih pri?a, koje treba promovirati u ovim teškim vremenima.

Za naše panel-rasprave danas, važno je naglasiti da je 19. ožujka 2020. godine Europska komisija usvojila Privremeni okvir kojim se državama ?lanicama omogu?uje da iskoriste punu fleksibilnost predvi?enu pravilima o državnim potporama radi pomo?i gospodarstvu zbog pandemije COVID-19 i neposredno nakon, 17. travnja 2020., Europski parlament usvojio je Rezoluciju o koordiniranom pristupu u borbi protiv pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i njezinih posljedica.

Uz vladinu/parlamentarnu podršku, mobilizirani su nacionalni filmski i audiovizualni fondovi diljem Europe kako bi se poduzele mjere za ublažavanje negativnih posljedica pandemije uzrokovane virusom COVID-19 za razne grane filmskog i audiovizualnog sektora. Reorganizirali su svoje djelovanje i interne procedure da mogu nastaviti djelovati i pružati pomo?, prilago?avaju?i postoje?e sheme da uvedu ve?u fleksibilnost ili stvaranjem specifi?nih shema za olakšavanje poteško?a s kojima je sektor suo?en. Neke mjere koje su filmske agencije poduzele vezane su za filmski i audiovizualni sektor u cijelosti, dok su druge ciljale specifi?ne podsektore, odnosno produkciju, distribuciju i izlaganje, kao i doga?anja i festivale. Poduzet je širok i raznolik niz mjera, od stvaranja novih fondova za hitne slu?ajeve do olakšavanja uvjeta za pristup podršci, pove?anja financijske pomo?i, osnivanja pomo?nih usluga itd.

Stoga je važno raspravljati o mogu?nostima koje nacionalne i institucije EU mogu poduzeti kako bi zaštitile producente i kina u ovom teškom razdoblju. Kako bismo otkrili primjere dobre prakse u Europi, pozvali smo filmske producente, kinoproducente, organizacije, ali i predstavnike Europskog parlamenta, Ministarstva kulture i medija, Hrvatskog audiovizualnog centra i Europa Cinemas, ?iju politi?ku podršku sad trebamo više nego ikad!

Pridružite nam se na dvije produktivne panel-rasprave da vidimo kako možemo pomo?i i biti jedni drugima pozitivni primjeri u borbi protiv COVID-19 krize!

Martina Petrovi?, DKE ? Ured MEDIA Hrvatske

Inja Kora?, Zagreb Film Festival

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom