Skip to content

Zagreb Film Festival: Industrija | “Identificiranje suštine i koncepta s ciljem pripreme i predstavljanja vaših ideja za TV-serije”

DKE ? Uredi MEDIA Hrvatske i Srbije organiziraju predavanje ?Identificiranje suštine i koncepta s ciljem pripreme i predstavljanja vaših ideja za TV-serije?, koje ?e se održati u sklopu ovogodišnjeg izdanja Zagreb Film Festivala. Radionicu ?e voditi iskusne stru?njakinje Valeria Richter (scenaristica i producentica projekata u razvoju) i Helene Granqvist (producentica). Predavanje je usmjereno na ranu fazu razvijanja televizijskih projekata kao ishodište za u?inkovitu daljnju prezentaciju projekata na pitching-forumima.

Tijekom dvosatnog predavanja, koje je koncipirano kao razgovor izme?u producentice i scenaristice, Helene Granqvist i Valeria Richter razgovarat ?e o na?inima testiranja i razvoja TV-projekata od po?etne ideje do faze u kojoj je projekt spreman za predstavljanje na forumima, pitching-doga?anjima, fondovima, televizijama i sli?no.

Glavni su ciljevi predavanja osvijestiti na?ine da saznamo jesu li naši projekti prikladni za odre?eni format i kako se koristiti pitchingom kao podlogom za pronalaženje inicijalne ideje projekta. Uspješno predstavljanje jedinstvenosti projekata, rizik koji se stvara nakon prezentacije projekta javnosti, postupak pripremanja za prezentaciju i pitching neke su od tema koje ?e biti u fokusu predavanja. Predavanje je namijenjeno svim dobnim skupinama filmskih profesionalaca koji su tek na pragu ulaska u svijet televizijske produkcije ili razmišljaju o stvaranju novih TV-projekata. U drugom dijelu predavanja sudionici ?e imati priliku postavljati pitanja.

Helene Granqvist i Valeria Richter tijekom dugogodišnje karijere stekle su iznimnu razinu iskustva u procesu stvaranja me?unarodnih filmskih i televizijskih projekata svih žanrova i formata, a zajedno su radile i na nekim projektima kao stru?njakinje za pitching-doga?anja. Tijekom 2014. godine sura?ivale su i na radionici razvoja mladih talenata za program Me?unarodnog filmskog festivala u Cannesu (15 dana autora), u sklopu koje su se proizvela ?etiri kratka filma. Helene je trenuta?no u fazi produkcije svoga novoga dokumentarnog filma, The Perfect Man, i dugometražnog igranog filma Don?t Ask for Permission. Valeria je u fazi produkcije televizijske serije od osam epizoda Next of Kin, ?ija je idejna kreatorica i koscenaristica.

Individualne konzultacije

Valeria Richter & Helene Granqvist

Ovogodišnje predavanje u sklopu Zagreb Film Festivala pružit ?e polaznicima dodatnu mogu?nost ? individualne konzultacije. Rije? je o individualnim konzultacijama u sklopu kojih ?e polaznici mo?i proširiti svoje znanje i razumijevanje televizijskog pripovijedanja te promicanja dramskih televizijskih projekata na me?unarodnom tržištu. Individualne konzultacije namijenjene su svim skupinama filmskih djelatnika i profesionalaca, posebno onima koji su tek zapo?eli ili planiraju zapo?eti vlastite karijere usmjerene na televizijsku produkciju u podru?ju scenarija, režije ili produkcije projekata.


ZFF Industry 2020: Masterclass ?Identifying Core and Concept in Order to Pitch & Package Your TV-Series Ideas? is led by experienced experts Valeria Richter (scriptwriter and producer of developing projects) and Helene Granqvist (producer). The lecture is aimed at early development of TV projects as the basis for an effective further project presentation at pitching forums.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/842077669910407