Skip to content

“We are watching you”, Ivana Mr?ela | Izložba u Galeriji Kortil u Rijeci

we-are-watching-you_02

U srijedu 15. srpnja 2020. s po?etkom u 20 sati otvara se samostalna izložba akademske umjetnice Ivane Mr?ele pod nazivom “We are watching you” u Galeriji Kortil u Rijeci.

Izložba ostaje otvorena do 31. srpnja 2020.


Živimo u vremenu u kojem je suvremena tehnologija omogu?ila maksimalnu izmjenu informacija, brzu komunikaciju kao i mogu?nost samoprezentacije i realizacije što je u kona?nici rezultiralo ostvarenjem poznate izjave Andya Warhola kako ?e svatko imati svojih 15 minuta slave. I dok su u neka davna vremena slavne li?nosti bili pojedinci poput vo?a država, istraživa?a, znanstvenika, umjetnika i sportaša odnosno ljudi koji su svojim djelima, postignu?ima i otkri?ima zaslužili mjesto u javnom diskursu, danas doslovce svatko tko ima kameru može postati slavan. Ono što je Andy Warhol najavio svojim djelovanjem kada su tabloidi umjetnikovu svakodnevnicu pretvarali u atraktivne novinske pri?e i naslove, a on im je uvelike pomagao izmišljanjem so?nih detalja, danas je postala naša svakodnevnica. Obi?ni ljudi smješteni u reality showove postali su zvijezde samo zato što su pristali na snimanje i omogu?ili zadiranje u vlastitu intimu. Izgubila se granica izme?u stvarnosti i izmišljenog sadržaja, a pra?enje ne?ijeg života postalo je glavni izvor zarade. Živimo u užurbanom svijetu preoptere?eni velikim brojem krajnje nepotrebnih informacija što je rezultiralo smanjenjem koncentracije kod pojedinca. Instant sadržaji najbolje se prodaju što automatski dovodi i do banalizacije sadržaja i vrijednosti do te mjere da možda ?ak i Warholovih 15 minuta u kona?nici djeluje predugo za zadržavanje fokusa. No, klju?no pitanje postavio je autor jednog londonskog grafita: ako je cijeli svijet pozornica, gdje sjedi publika?

Temom odnosa publike i pojedinca u fokusu bavi se Ivana Mr?ela u novoj prostornoj instalaciji kojom inscenira pozornicu i gledalište. Ploha s mnoštvom najraznolikijih likova izvedenih u tehnici akrila na papiru predstavlja publiku. Podloga je blago zakrivljena kako bi se u potpunosti stvorio dojam gledališta, a pomo?u spotlight reflektora definirano je mjesto na sredini pozornice. Likovi su predimenzionirani ?ime se ostvaruje dojam njihove poprili?ne blizine. Klju?ni moment u radu je interaktivna zamjena uloga. Naime, Ivana Mr?ela u središte pozornosti stavlja posjetitelja koji je ina?e u funkciji publike. Prilikom ulaska u galerijski prostor pojedinac ima priliku stati pred reflektore pozornice, biti u fokusu i ostvariti svojih 15 minuta slave. Interaktivan rad u kojem ?e se neki po prvi put na?i pod svjetlima reflektora dok niz likova direktno gleda u njih otvara cijeli spektar emocija i doživljaja. Tijekom javnog nastupa, pojedinac je u potpunosti sâm i izložen procjeni drugih, ranjiviji i podložan kritikama i negativnim reakcijama kao i krajnjoj neizvjesnosti razvoja doga?aja. Puno je lakše biti anonimni dio publike, jer nam je tada omogu?ena nesmetana procjena percipiranog, no što kada se zamijene uloge i mi postanemo fokus, posve ogoljeni i izloženi javnom sudu? Oslikana publika sazdana je od niza individualiziranih likova s vrlo raznolikim izrazima lica ? od podrške i smijeha do zaprepaštenosti i negodovanja. Izostanak jednoli?ne reakcije automatski poti?e cijeli dijapazon emocija kod osobe na pozornici ovisno o tome koje likove i reakcije iz publike ?e prve zamijetiti i kako ?e na njih reagirati. Dojam boravka na pozornici oboga?en je zvu?nim efektima koji su sastavni dio prostorne instalacije te doprinose cjelovitom doživljaju nove pozicije u kojoj se našao posjetitelj. U zvu?noj snimci izmjenjuju se reakcije od pljeska i podrške, preko ismijavanja i nezadovoljstva pa sve do bijele buke odnosno žamora koji ?esto prati javne izvedbe i druženja na otvorenjima izložbi.

Publika je formirana od dvodimenzionalno oblikovanih likova koji nose trodimenzionalne nao?ale i gledaju nas. Ako pomnije promotrimo publiku uvidjet ?emo da je umjetnica oslikala cijelu plejadu najraznolikijih likova od kojih su mnogi naglašeno individualizirani i karakterni pojedinci. Od poznatih li?nosti iz stvarnog života preko likova koji predstavljaju snažne zna?enjske simbole odnosno metafore problema suvremenog svijeta, pa sve do krajnje bizarnih i komi?nih likova poput ?ovjeka u akvariju sa zlatnom ribicom, ženom sa zmijom oko vrata koja tako?er nosi 3D nao?ale, žene i pudlice s istom frizurom i ogrlicom, starog televizora s tableti?em te kostura s piercingom i privjeskom u obliku srca. Pomnu razradu likova posjetitelj može detaljno prou?iti u nizu izloženih studija pojedinih likova iz publike izvedenih na medijapan plo?ama koje su prethodile izradi jedinstvene cjeline publike na papiru. Akromatski prikaz pomno oblikovanih, minuciozno izvedenih i naglašeno stiliziranih likova dinamizira izmjena crvenih i plavih pravokutnika 3D nao?ala. Ivana Mr?ela niz likova zapo?inje, akcentuira i završava uklju?ivanjem poznatih li?nosti iz svijeta umjetnosti glazbe i filma, dok vlastiti potpis, kao i u ranijem prostornom radu, smješta unutar tetovaže na jednom od likova. U publici se izmjenjuju stvarni i imaginarni likovi, kao i pojedinci koji su simboli borbe protiv odre?enih problema poput nejednakosti i nepoštivanja sloboda u XXI. stolje?u. Autorica tako?er progovara o problemima koji su nas pratili kroz povijest, a kroz pojedine li?nosti ukazuje na odre?ene svjetonazore, supkulture i stavove ?ime publika postaje metafora svijeta i presjek društva u kojem živimo.

Ivana Mr?ela kroz interaktivnu prostornu instalaciju omogu?uje zamjenu uloga u društvu ?ime otvara podru?je za posve novo iskustvo prilikom kojeg pojedinac stavljen u novi kontekst bolje upoznaje sebe i svoje sposobnosti. Nemogu?nost predvi?anja što ?e se dogoditi kada se na?e u novim okolnostima poti?e širenje obzora, a pomnije promatranje heterogene publike otvara mogu?nost osvještavanja i suo?avanja s pojedinim društvenim problemima. Tko ?e imati tremu, osjetiti nelagodu i nervozu, a tko ?e otkriti da je prirodno ro?en za pozornicu ostaje na posjetitelju (odnosno potencijalnoj slavnoj osobi u stvaranju) da spozna iz vlastitog iskustva.

– Sonja Švec Španjol, mag.hist.art. (predgovor izložbe)

#prostorslobode

Foto: promo