Skip to content

Umjetnost djeluje! / Art works! | Bolzano, Zagreb, Erlauf Erinnert & Berlin

MSU cover

Muzej suvremene umjetnosti najavljuje izložbu ?Umjetnost djeluje!? / ?Art Works!? nastalu u sklopu me?unarodnog interdisciplinarnog projekta ?Umjetnost djeluje! Kultura otpora i oslobo?enja u Europi? (Art Works! European Culture of Resistance and Liberation) koji obuhva?a umjetni?ko, kulturno i povijesno-politi?ko obrazovanje mladih. Izložba ?e tijekom ljetnih mjeseci (od 4.8.do 27.9.2020.) biti prikazana u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti MUSEION u Bolzanu (Italija), a od 8. listopada do 8. studenog bit ?e predstavljena u Otvorenoj galeriji Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, potom u muzeju Erlauf Erinnert u istoimenom mjestu u Austriji te po?etkom 2021. godine u Berlinu. 

Projekt organiziraju Fundacija wannseeFORUM Berlin i udruga HASENHERZ s partnerima Muzejom suvremene umjetnosti Zagreb, Muzejom moderne i suvremene umjetnosti MUSEION Bolzano i Centrom za suvremenu povijest Melk Memorial, a okuplja skupine mladih ljudi koji su u suradnji s europskim umjetnicima istraživali pokret otpora i oslobo?enja od fašizma tijekom Drugog svjetskog rata. U procesu istraživanja i kriti?kog promišljanja ove teme, mladi su sudionici prou?avali povijesne izvore i umjetni?ke radove te su uz podršku i mentorstvo profesionalnih umjetnika stvorili zajedni?ka umjetni?ka djela koja povezuju povijesne nalaze s vrijednostima ovdje i danas. Umjetnici Anderwald + Grond (Austrija), OKO (Hrvatska), Katja Pratschke (Njema?ka) i Alessandra Ferrini (Velika Britanija / Italija) s mladima su potom osmislili i realizirali umjetni?ka djela na temu antifašisti?kog otpora i njegovog naslije?a danas.

Temeljeni na povijesno-umjetni?kim djelima na temu otpora, nastali radovi usredoto?eni su na pitanja o povijesno-kulturnim korijenima klju?nim za razumijevanje današnje Europe, ali i njegovog naslije?a u pojedinim zemljama. Klub mladih MSU tako je u suradnji s multimedijalnom umjetnicom OKO (Marina Mesar) istraživao i obra?ivao temu partizanskog otpora na podru?ju Hrvatske, to?nije – ulogu žena u njemu. Aktivne sudionice antifašisti?kog pokreta, žene su tijekom Drugog svjetskog rata preuzele mnoge tradicionalno muške uloge, ?emu, izme?u ostalog, svjedo?e i iznimno visoka zastupljenost partizanki u Narodnooslobodila?koj vojsci Jugoslavije, kao i brojna odli?ja koja su primile. Radom ?Resistance: Then and Now / Otpor: ju?er i danas? obuhva?eni su te dovedeni u suodnos antifašisti?ki otpor tijekom Drugog svjetskog rata, te razli?iti oblici otpora našeg suvremenog doba. Protesti protiv rodne neravnopravnosti, rasizma, nacionalizma i sli?nih vidova diskriminacije, oblici su otpora kojima i dalje svjedo?imo u borbi za mir svakog pojedinca.

U povodu obilježavanja 75. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata na podru?ju Europe, nastali radovi bili su predstavljeni u prijenosu uživo u subotu, 9. svibnja 2020. na web stranicama i društvenim mrežama institucija uklju?enih u projekt, kao i na službenoj web stranici projekta na kojoj se snimka prijenosa može pogledati putem linka:
https://culture-of-resistance.eu/Commemoration2020

Pokrovitelj izložbe u MSU:
Austrijski kulturni forum
Projekt ?Art Works! European Culture of Resistance and Liberation ? ostvaren je uz potporu programa Erasmus+ Europske unije.

Projekt je ostvaren uz podršku:
Zukunftsfonds der Republik Österreich; National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism; Senatsverwaltung für Bildung, Jungend und Familie, Berlin; Kunst im öffentlichem Raum, Niederösterreich

#prostorslobode

Foto: MSU, Luca Guadagnini / Lineematiche