Skip to content

U Zagrebu, Osijeku i Splitu osvanuli murali vatrogasca, alpinistice i lije?nice | Kampanja “Dobri ljudi”

Prošlog su vikenda u Ulici slobode na ku?nom broju 16, u Splitu umjetni?ki kolektivi Graffiti na Gradele i Dostava Zvuka oslikali mural vatrogasca. Prve reakcija gra?ana su sjajne. To je tre?i, i ujedno posljednji, mural u nizu koje su Žuja i umjetni?ki kolektivi oslikali na gradskim zidovima u sklopu kampanje “Dobri ljudi”. Nakon donacija hrvatskim organizacijama u kojima djeluje velik broj volontera, izložbe Mare Milin koja je fotografirala neke od tih volontera i aktivacije ‘Opjevani junaci’, a potom i pjesme ‘Junaci’ u Vanninoj izvedbi, Žuja je ljudima velikog srca zahvalila i muralima u tri hrvatska grada: Zagrebu, Osijeku i Splitu. Tako je nakon crteža alpinistice u Zagrebu i lije?nice u Osijeku ovog vikenda u Splitu osvanuo crtež vatrogasca. Kad se ta tri crteža spoje ?ine jedan u kojem se alpinistica, lije?nica i vatrogasac drže za ruke i simboliziraju zajedništvo.

?Drago nam je što smo dobili poziv da sudjelujemo u ovako velikom projektu koji je, prije svega, fokusiran na zajednicu i one vrijednosti koje se u društvu ?esto pogube. Muralima želimo napraviti trajni podsjetnik na solidarnost, angažman u lokalnoj sredini i pomaganje jednih drugima. Za te vrijednosti i aktivnosti mjesta ima svakog dana, a ne isklju?ivo u vremenima krize?, rekao je Marko Boko, osniva? Graffita na Gradele.

Na zagreba?kom muralu su istaknuti i dirljivi stihovi zahvale herojima današnjice ?ije su autorice Sandra Stip?i?, Barbara Grgi? i Štefica Šakanovi?, dok su na osje?kom muralu istaknuti stihovi zahvale herojima današnjice koji su odabrani u sklopu Žujine digitalne aktivacije ‘Opjevani junaci’ ?iji je cilj bio prikupiti što više emotivnih zahvala gra?anki i gra?ana njihovim herojima. Dio odabranih stihova iz aktivacije postat ?e dio murala, a drugi je dio ve? preto?en u pjesmu ‘Junaci’ u Vanninoj izvedbi.

Kampanja ‘Dobri ljudi’ po?ela je u lipnju ove godine, a od tada je Žuja, pored navedenog, donirala milijun kuna istaknutim hrvatskim humanitarnim organizacijama te organizirala izložbu fotografija Mare Milin na Zrinjevcu. U kampanju se još uvijek svi mogu uklju?iti donacijom financijskih sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Hrvatskoj mreži za besku?nike, Plavom telefonu i Fondu 5.5 ili prijavom za volontiranje u jednoj od organizacija. Donirati se može i putem KEKS Pay aplikacije u svega nekoliko klikova. Više informacija prona?ite na dobriljudi.ozujsko.com.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom