Skip to content

Turisti?ki kozerijski filmovi | Hrvatski državni arhiv

U okviru promocije filmske nacionalne zbirke Hrvatske kinoteke HDA-a prikazuju se reprize programa Filmski ?etvrtak u HDA-u koji se uobi?ajeno održava u zgradi HDA-a na Maruli?evom trgu 21.

Danas donosimo program od tri dokumentarno-igrana filma pod naslovom Turisti?ki kozerijski filmovi.

Rije? je o filmovima:

00:38 Sun?ani Jadran (1965., 16 min, r. F. Vodopivec)

16:17 Ljepotica Jadrana (1962., 15 min, r. M. Feman)

31:20 Pod ljetnim suncem (1961., 13 min, r. O. Gluš?evi?)

Turisti?ki filmovi u doba Jugoslavije ?esto su se radili u duhu razigrane kozerije. Tako su propagandni filmovi “Sun?ani Jadran” i “Ljepotica Jadrana” o turisti?koj ponudi Jadrana i grada Dubrovnika maštovito režirani, prošarani duhovitim igranim prizorima i pra?eni naracijom punom šaljivih opaski. Istim pristupom napravljen je i film bez propagandnih namjera “Pod ljetnim suncem” o snalažljivosti doma?ih iznajmljiva?a smještaja i lokalnih ?galebova? u jeku turisti?ke sezone.

#prostorslobode