Skip to content

Tri pri?e iz karantene – Three Quarantine Stories | Kinoklub Zagreb

U doba karantene otvara se vrijeme za pri?anje pri?a. Lady Octavian, Labirint i Pjesma zrikavaca, tri su pri?e smještene na tri geografske to?ke. Jedan muškarac i jedna žena i fantasti?na i mitska bi?a, pri?aju nam pri?e o izolaciji, bivanju, ludizmu i ljubavi.

Autor: Esox Lucius Ido
Kamera: Esox Lucius Ido, Margareta Vidmar
Produkcija: Kinoklub Zagreb


Radionica Ku?ni film Kinokluba Zagreb pokazala je da se za snimanje dobrog filma ne treba izlaziti iz ku?e. Tijekom travnja i trajanja najstrožih mjera izolacije polaznici su snimili ?ak 24 filma razli?itih rodova i tema.

Polaznici su mogli odabrati jedan od tri tematska modula. Za modul Ku?ni ljubimci, pozvani su da naprave film o svojim psima, ma?kama, pticama, zamorcima, reptilima i ostalim ljubimcima. U modulu Biljke i predmeti kao inspiracija poslužile su ku?ne biljke ili zanimljivi predmeti koje možemo na?i kod ku?e. Tre?i modul bio je Found footage, filmska tehnika u kojoj se koristi ve? postoje?i materijal te mu se mijenja svrha i zna?enje kako bi nastalo novo djelo.

Radionica nije imala selekcije, a predavanja i mentoriranje odvijali su se u potpunosti on line. Polaznike se tim na?inom rada poticalo na samostalan rad, u?enje i istraživanje. Voditeljica je bila Daria Blaževi?.

Detaljan program filmova po danima možete saznati ovdje.

#prostorslobode