Skip to content

Tratinska se budi! | Doga?anje u Zagrebu

Tratinska je danas zapuštena ulica prepuna neiskorištenih lokala, prometne buke. Vjerujemo da bi boljim prometnim rješenjima (sa mogu?noš?u da jednom postane i pješa?ka zona, rezervirana za tramvaj, pješake i bicikliste) i uz ve?u podršku radu uli?nih lokala i angažman gradske i lokalne samouprave i samih stanara, ona mogla postati ugodnijim mjestom za život, rad i boravak. Aktivnosti ove rujanske subote , 26.9., odvijati ?e se pod naslovom ?Jane?s Walk u Zagrebu: Tratinska se budi!? obzirom da su dio akcije kojom ?Mapiranje Trešnjevke? i Cekate sudjeluju u globalnom projektu ?Jane?s Walk? koji se ve? godinama odvija u mnogim zemljama svijeta. Program ?e se sastojati od vo?enih šetnji za gra?anstvo, radionica, igara i svih drugih mogu?ih aktivnosti u kojima ?e sudjelovati svi oni koji u Tratinskoj ulici žive, rade i/ili sudjeluju u njenom životu na neki drugi na?in, ali i svi drugi gra?ani našega grada.

Želja je da se ovim doga?anjem pokrene proces oživljavanja i da se potakne gra?ane na pogled u prošlost i sadašnjost te ulice, ali i na razmišljanje o njenoj budu?nosti.


Program:

05:49 (sat vremena prije izlaska sunca), sastanak kod javnog sata ispred Cibone: Šetnja ?Zora rudi, Tratinska se budi!?. Tema šetnje je doživljaj Tratinske ulice ranim jutrom uz pogled u neke od manje poznatih detalja ulice i njene najbliže okolice. Polazak je od javnog sata ispred poslovnog tornja Cibona. Predvi?eno trajanje: oko 1 sat. Voditelj je Vanja Radovanovi?.

10:00, Glavni ulaz u Tehni?ki muzej: Besplatan posjet Tehni?kom muzeju Nikola Tesla s kratkim predavanjem na temu ?Savska 18: od okretišta tramvaja do muzeja (povijest, urbanisti?ka artikulacija, arhitektura, namjena)?

10.00, 11:00, 12:00, Muzej Dražena Petrovi?a (Trg Dražena Petrovi?a 3): Besplatan posjet muzeju uz organizirano vodstvo i posjet sportskoj dvorani. Mogu? je posjet do 20 osoba po jednom terminu uz najavu na mail promo@drazenpetrovic.net

10:00-14:00, Tratinska 80: Performans/radionica ?Pisma Tratinskoj?, autori Klara Šimunovi? i Bernard Radi?.

10:00-14:00, Tratinska 15, ispred galerije Hrvatskog likovnog društva: Radionica kerami?arke Mirjane Mareni?

10:00-18:00, Tratinska 15, galerija Hrvatskog likovnog društva: Izložba slikarice Višnjice Kruhak Štefi?, uz razgovor sa autoricom

11:00-13:00, Trg Dražena Petrovi?a, kod sata: ?Interpretirajmo Tratinsku ? radionica interpretacije baštine?, radionica pod vodstvom Ivane Zrili?. Mogu?e je sudjelovanje do 20 u?esnika, prijave na mail ivana_zrilic@yahoo.com

11:00-13:00, Trešnjeva?ki trg, kod caffe bara ?Teneo? (uz bivšu Namu): Radionica stripa za djecu. Voditelji: Tomislav Beštak i Dario Kuki?

11:00-14:00, Tratinska 49 (kod Gorjanske ulice): ?Kreativno mapiranje ? Trešnjevka kao osoba?. Voditeljice: Marija Biljan i Kristina Musi?.

12:00-18:00, Tratinska 36: Izložba radova street art umjetnice Antonelle Šantek (poznate i kao Lutaju?a knjiga) uz mogu?nost kupnje

12:00-19:00, Tratinska 31: Grad na drugi pogled u suradnji s Akademijom Likovnih Umjetnosti Zagreb, zauzimanje uli?nih lokala kao privremenih galerijskih prostora

15:30-17:00, sastanak kod caffe bara ?Teatar?, Tratinska 60: ?Poigrajmo se sa Tratinskom!?, igra za gra?anstvo, veliko i malo. Voditelj: Mane Mei17:00, Tratinska 41 (kod Ilo?ke): Cikloalka (alka na Pony biciklima) u organizaciji Sindikata biciklista

18:45 (trenutak zalaska sunca), sastanak kod javnog sata ispred Cibone: Šetnja naslova ?Svjetla Tratinske, slika velegrada na Trešnjeva?ki na?in?. Tema šetnje je doživljaj Tratinske ulice u smiraj dana uz pogled u neke od manje poznatih detalja ulice i njene najbliže okolice. Polazak je od javnog sata ispred poslovnog tornja Cibona. Predvi?eno trajanje: oko 1 sat. Voditelj je Vanja Radovanovi?.

20:00, Tratinska 72, dvorište: Nastup stand-up komi?ara Gorana Vin?i?a Vin?e pod naslovom ?Stand-up komedija u dvorištu ? Tratinska se budi!?

Više informacija o doga?anju možete saznati ovdje.

#prostorslobode