Skip to content

Touch Me festival | Izložbe, performansi, razgovori s umjetnicima, filmski program i radionice

Križanje kokoši, ra?anje dupina, ?ovjek koji postaje koza! U jeku krize i zabranjenih dodira, Touch Me festival od 17. rujna do 3. listopada u industrijskoj HALI V Tehni?kog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu kroz izložbe, performanse, diskurzivni program, razgovore s umjetnicima, filmski program i radionice istražuje nove oblike suživota izme?u živih bi?a, prirode i tehnologije.


Renomirani umjetnici koji stvaraju na granici umjetnosti, znanosti i tehnologije predstavit ?e svoje radove na do sada najve?em me?unarodnom Touch Me trijenalu u organizaciji KONTEJNER-a. Program šestog izdanja okuplja radove s podru?ja istraživa?ke i interdisciplinarne umjetnosti i eksperimentalnog zvuka, a uz centralnu izložbu i filmski program donosi izložbeni i izvedbeni program pod KONTEJNER-ovom kustoskom koncepcijom u sklopu dva europska projekta: EMAP ? European Media Art Platform i Re-Imagine Europe.

Renomirana me?unarodna imena na centralnoj izložbi MARRIAGE OF STATES*

Grupna izložba MARRIAGE OF STATES s podnaslovom *Brak ili zajednica izme?u razli?itih živih sustava kuriraju slovenski kustos, Jurij Krpan (Galerija Kapelica, Ljubljana) te hrvatske kustosice Klara Petrovi? i Luja Šimunovi? (KONTEJNER, Zagreb) promišlja o biotehnološkim i drugim mogu?nostima hibridne, simbioti?ne i kimeri?ne isprepletenosti živih, ali i neživih bi?a. ?ini eksperimentalni laboratorij koji istražuje nove mogu?nosti povezivanja me?u živim bi?ima, prirode i tehnologije. Umjetnici propituju granice onoga što nas ?ini ljudima i proširuju pojam tijela ? ono ?ovjeka, bakterija, životinja, biljaka, umjetne inteligencije. Ovi živi umjetni?ki projekti istražuju na?ine na koji ?ovjek može djelovati u ekosustavu kao propusno, porozno bi?e podložno tu?em djelovanju. Poput plutaju?eg kamena plavca, ljudi su kompleksna stvorenja ispunjena šupljinama: porozna bi?a u interakciji s drugim poroznim bi?ima. Pronalaze?i razli?ite ulaze, ova izložba istražuje te šupljine.

Belgijski umjetnik Koen Vanmechelen predstavit ?e projekt Kokoš planetarne zajednice kao dio Projekta kozmopolitska kokoš koji je do danas prošao gotovo cijeli svijet. Ovaj umjetni?ko-znanstveni projekt uzima kao polazište kokoš koja svoju evoluciju više nego bilo koja životinja proživljava posredstvom ljudi. Kroz dvadeset godina, postupkom križanja razli?itih nacionalnih i industrijskih kokoši, osnažuju?i njihovu ina?e slabu genetsku strukturu, ovim projektom jednako na simboli?koj kao i prakti?noj razini djeluje u promišljanju veza i zna?aja globalnog i lokalnog djelovanja. Touch Me festival predstavit ?e 25. generaciju: Mechelse Hrvatica, nastala križanjem hrvatske Kokoš Hrvatica s Mechelse Kollonca, 24. generacijom kozmopolitske kokoši. Unutar festivalskog programa, održat ?e se i Cosmocafe – diskusije koje Vanmechelen održava po cijelom svijetu na odre?enu temu, koje se snimaju i prikazuju na Paviljonu ljudskih prava povodom Venecijanskog bijenala 2021. Prošle godine slovenska umjetnica Maja Smrekar održala je na festivalu Ekstravagantna tijela performans sa štencima, a ove godine predstavit ?e instalaciju kao rezultat ?etiri ina?ice projekta pod nazivom K-9_topologija za koje je 2017. godine osvojila prestižnu nagradu Zlatnu Niku na festivalu Ars Electronica. Višegodišnji projekt istraživanja, performansa i instalacija promišlja o kulturnim i civilizacijskim definicijama odnosa ljudi spram drugim vrstama, specifi?no psa, osobito u kontekstu obiteljskog života i položaja ženskog rodnog identiteta kroz povijest.  Britanski dizajner i umjetnik Thomas Thwaites predstavlja Goatman instalaciju, video i knjigu kao rezultat performansa koji je izveo 2015. godine kada je odlu?io postati koza i pokušati živjeti s kozama kako bi se odmorio od tjeskobnog ljudskog života. Nakon Touch Me festivala proteze, kosti i video rad prikazani putuju u njujoršku MoMu. Njema?ko-talijanski umjetnik Marco Donnarumma predstavit ?e za?udne i organske roboti?ke proteze realizirane u suradnji s dizajnericom Anom Raj?evi? povodom ciklusa performansa i instalacija 7 konfiguracija. Japanska umjetnica Ai Hasegawa projektom Želim roditi dupina…? pristupa problemu reprodukcije ljudi u doba prenapu?enosti, nerazvijenosti i ekološke krize spekuliraju?i o mogu?nosti ra?anja ugroženog dupina. Portugalska umjetnica Marta de Menezes radom Podrijetlo vrsta ? Post-evolucija ispituje granice identiteta i pitanje je li on definiran onime što nam je strano, dok slovenska umjetnica Špela Petri? projektom ?itanje usana istražuje mogu?nosti ljudsko-biljne komunikacije.

Uz izložbu, filmski program pod nazivom Evolucija prolazi kroz želudac kurirala je Mirna Belina (Sonic Acts, Amsterdam), a na njemu ?e se mo?i vidjeti filmovi renomiranih umjetnika i autora eksperimentalnog filma: Jenna Sutela, Sasha Litvintseva i Beny Wagner te Erin Espiele.

Hrvatski autori na centralnoj izložbi u KONTEJNER produkciji

KONTEJNER je od 2006. godine kroz platformu UradiSam_ARTLAB producirao preko šezdeset umjetni?kih radova doma?ih autora iz cijele Hrvatske, a za Touch Me festival KONTEJNER priprema ?etiri nove produkcije. Na izložbi pojavit ?e se po drugi puta suradnja s modnim brendom E.A. 1/1 S.V. iza kojega stoji modni dizajner i umjetnik Silvio Vuji?i? koji ?e predstaviti jedinstvenu modnu kolekciju na temu isprepletenosti biljnog svijeta i ljudi. Umjetnik Antonio Kutleša predstavlja višegodišnje istraživanje eksperimenta hibridizacije vo?a i povr?a, Meat Flower – raj?ice okusa pe?ene piletine. Luana Loji? prezentirat ?e radkoji istražuje specifi?nost životinjska osjetila za predvi?anje prirodnih katastrofa dok ?e kolektiv M28 kolektiv kojeg ?ine Vanda Kreuz, Sven Sori?, Luna Džidi?, Sara Salamon i Lana Grahek uz podršku europskog projekta Future DiverCities, izložiti multimedijski rad koji istražuje odnos gradskog prostora i prirode.

Sedam umjetni?kih radova na izložbi OTVORENO – Živa bi?a i njihove opasne veze

Teme poput zaga?enja, komunikacije me?u vrstama, klimatske promjene i vizije budu?nosti u fokusu su radova sedam umjetnika i umjetni?kih kolektiva koji svojim istraživanjima i promišljanjima zakora?uju u mnoge uzbudljive i eksperimentalne teritorije. Grupna izložba predstavlja radove produciranih unutar EMAP rezidencijske mreže od 2018. godine do danas, a kuriraju ju Tereza Tekli? i Olga Majcen Linn (KONTEJNER).

EMAP ? European Media Arts Platform je najve?a me?unarodna platforma za rezidencije medijskih umjetnika u usponu koja na temelju godišnjeg natje?ajnog poziva dodjeljuje sredstva za produkciju radova europskim medijskim umjetnicima u usponu.

Slovenska umjetnica Robertina Šebjani? i hrvatski umjetnik Gjino Šuti? izložit ?e znanstveno-umjetni?ki projekt u formi instalacije pod nazivom *aqua_forensic*. Osnova projekta je prakti?no istraživanje koje spaja umjetnost, znanost i gra?ansko-znanstveni pristup u prikupljanju i obradi podataka o kemijskim zaga?iva?ima, odnosno nevidljivom utjecaju farmaceutske industrije na svjetska vodena staništa. Austrijski umjetnici Tiziano Derme i Daniela Mitterberger prezentirat ?eaudiovizualnu instalaciju Oko Drugoga III ?O cvije?u? koja istražuje neverbalnu komunikaciju izme?u ljudi i šišmiša. Britanski umjetnici Anna Dumitriu i Alex May roboti?kom instalacijom ArchaeaBot istražuju što bi život mogao zna?iti u budu?nosti nakon singularnosti i klimatskih promjena. Svjetlosnom instalacijom U iš?ekivanju svjetla estonski umjetnik Taavi Suisalu prikazat ?e kako se ve?ina interkontinentalne komunikacije oslanja na opti?ke kablove postavljene ispod površine mora koji prenose svjetlosne niti tanke poput desetine ljudske vlasi dok su istovremeno od egzistencijalne važnosti za tehnološka društva baš kao i sunce za biljke. Izložba uklju?uje i transdisciplinarni projekt španjolsko-argentinsko-francuskog kolektiva Quimera Rosa Trans*Plant: putovanje OnkoMiša(TM) koji se temelji na samo-eksperimentiranju: tranziciji ?ovjeka u biljku u razli?itim oblicima. Projekt suprotstavlja razli?ite discipline poput umjetnosti, filozofije, biologije, ekologije, fizike, botanike, medicine, farmakologije i elektronike. Britanska umjetnica Kat Austen novim multimedijskim projektom Neznanac drve?u istražuje komplementarnu koegzistenciju mikroplastike i drve?a kao spremnika ugljika te reakciju šumskih ekosustava na sveprisutnu i nepovratnu raspršenost mikroplastike, dok instalacijom Onkraj ljudske percepcije španjolski umjetni?ki duouh513 [María Castellanos & Alberto Valverde] omogu?uje vizualizaciju i usporedbu reakcija ljudi i biljaka na zajedni?ki podražaj u obliku žive glazbe. Rad je nastao uz produkcijsku i kustosku potporu KONTEJNER-a kao dio ovogodišnje EMAP rezidencije.

Zvu?ni performansi na Touch Me festivalu

Re-Imagine Europe, me?unarodni projekt i mreža kulturnih institucija iz cijele Europe koja se bavi društvenim i politi?kim izazovima s kojima se suo?avamo, donosi uzbudljiv program zvu?nih performansa, predstavljaju?i suvremene tendencije umjetnica i umjetnika zvuka koji djeluju u podru?ju eksperimentalne glazbe i srodnih umjetni?kih izri?aja. Program donosi svjetsku premijeru novog rada medijskog umjetnika, performera i glazbenika Marca Donnarumme. Ova KONTEJNER-ova narudžba i produkcija ujedno je dio ciklusa Human Methods umjetni?ke grupe Fronte Vacuo, ali i nastavak Donnarumminog rada na vlastitom biofizi?kom muzi?kom instrumentu XTH Sense, pomo?u kojega svojim pokretom stvara zvuk i muzi?ko-plesni performans.

U sklopu ve?eri višekanalnog elektroni?kog zvuka, u Hrvatsku po prvi puta dolazi mlada, ali ve? renomirana Kali Malone, majstorica minimalisti?kog i meditativnog zvuka. Zvu?nu intervenciju izvodi i Hugo Esquinca, On ?A Psychedelic Becoming?, ?ija ?e zagreba?ka izvedba ujedno biti i prva intervencija na otvorenom prostoru, dok ?e poznata eksperimentalna violon?elistica Anthea Caddy u svom prostorno-zvu?nom istraživanju i izvedbi koristi paraboli?ke zvu?nike dalekog dosega koje je izradio inženjer elektroakustike, graditelj instrumenata, glazbenik i skladatelj Miodrag Gladovi?. Kustosica programa je Davorka Begovi?.

Za detaljan program i raspored brojnih festivalskih Touch Me doga?anja posjetite KONTEJNER internetsku stranicu ili društvene mreže Facebook i Instagram.

Ulaz na sva doga?anja je besplatan.

#prostorslobode