Skip to content

Svi murali na 5. Re:Think festivalu u Sisku

Boris Bare (4)
Boris Bare

Ovih je dana, uz završetak impozantnog murala Mirona Mili?a zaklju?eno još jedno izdanje festivala uli?ne umjetnosti Re:Think u Sisku u organizaciji udruge KultCom i Gradske galerije Striegl. Nakon nešto više od dva tjedna, oslikano je šest murala na razli?itim lokacijama u sisa?kim gradskim ?etvrtima.

Ova je godina za organizatore bila najizazovnija do sada, s obzirom na situaciju uslijed okolnosti pandemije korona virusa, u kojoj se kultura našla pogo?ena više nego ikada. No zahvaljuju?i Gradu Sisku, festival je unato? izazovnoj organizatorskoj situaciji svoj program realizirao gotovo potpuno prema planovima donešenima prije pandemije, s tom razlikom što je, ina?e me?unarodni festival, ove godine ugostio izri?ito umjetnike s podru?ja Hrvatske. Uz kratko odgo?en datum održavanja festivala i prilagodbu u pogledu izbora umjetnika, Sisak je nakon ovog izdanja bogatiji za još šest murala, što nas dovodi do impresivne brojke od 35 murala u javnom prostoru grada Siska.

Boris Bare
Boris Bare

Ove su godine murale izveli neki od najboljih hrvatskih umjetnika, po?evši od prvog djela ovogodišnjeg festivala, hommagea velikom sisa?kom slikaru Slavi Strieglu, kojega je oslikao Leonard Lesi?. Ovaj je mural ostvarenje dugogodišnje želje organizatora festivala da svojim djelovanjem odaju po?ast tom velikom sisa?kom umjetniku. OjoMagico, umjetnica koja je prije gostovanja na Re:Thinku s Vladimirom Tomi?em oslikala veliki mural u sklopu projekta Rijeka 2020, Sisku je ostavila šareni mural s rije?nim ribama, svojstvenima za koncept Siska kao grada na tri rijeke. Hana Tintor, izvanredna zagreba?ka ilustratorica, oslikala je mural s prikazom razigranih snova i mjeseca, a mjesec se kao motiv provla?i i kroz djelo Borisa Bareta i njegov veli?anstveni prikaz pecanja na mjese?ini, kao i kroz peti mural festivala, autora jednog od najboljih hrvatskih slikara, Mirona Mili?a, koji je za temu odabrao ples oko Mjeseca. Festival je zaokružen muralom na dje?jem vrti?u Sunce, inspiracija za taj rad bio je kultni animirani film ?Spirited Away?, a djelo je osmišljeno kao poklon Re:Think tima onim najmla?ima.

Boris Bare

Ovogodišnja festivalska novost je bila i mogu?nost prijave zidova zainteresiranih za oslikavanje, što je organizatorima olakšalo posao pri izboru zidova za ovo izdanje. Uz velik broj pristiglih prijava, sve su prijavljene zgrade postale dio baze zidova za budu?a festivalska izdanja.

Sisak se svakim izdanjem približava osnovnoj ideji s kojom su organizatori ušli u projekt Re:Think, a to je stvaranje koherentne galerije na otvorenome, s promišljenim šeta?kim rutama koje ?e budu?e posjetitelje voditi kroz nukleuse organizirane trajne izložbe ?ija su platna upravo zidovi gradskog javnog prostora.

Projekt je ostvaren uz potporu Grada Siska.

Hana Tintor
Hana Tintor
Hana Tintor
Hana Tintor
Leonard Lesi?
Leonard Lesi?
Leonard Lesi?
Miron Mili?
Miron Mili?
Miron Mili?
OjoMagico i Vladimir Tomi?
OjoMagico i Vladimir Tomi?
OjoMagico i Vladimir Tomi?
Mural na dje?jem vrti?u Sunce
Mural na dje?jem vrti?u Sunce
Mural na dje?jem vrti?u Sunce