Skip to content

Split u objektivu Josipa Karamana | Hrvatski državni arhiv

U okviru promocije nacionalne filmske zbirke Hrvatske kinoteke HDA-a na Youtube kanalu HDA-a 8. listopada 2020. objavljena su ?etiri kratkometražna dokumentarna filma u sklopu programa “Hrvatska filmska baština”.

Rije? je o filmovima:

00:05 Sokolski slet (1910., r. J. Karaman)

00:50 Splitska luka (1911., r. J. Karaman)

01:05 Procesija sv. Duje (1911., r. J. Karaman)

03:15 Sprovod gradona?elnika Vicka Mihaljevi?a (1911., r. J. Karaman)

Poduzetnik Josip Karaman donio je prvu kameru u Split i njome snimio nekoliko kratkih filmskih zapisa tada aktualnih doga?aja, a hrvatsku filmsku baštinu najviše je zadužio prizorima tradicionalne procesije sv. Duje.

Na kraju toga filmskog zapisa u krupnom planu prikazao je samoga sebe. Od zapisa Splitska luka ostao je samo isje?ak. Ove filmove prikazao je u svojem kinu u Splitu koje postoji i danas i nosi ime Karaman.