Skip to content

“Soba” | Eksperimentali kazališni projekt Paole Slavica

Razvojni &TD predstavlja projekt Soba ?ija ?e se javna prezentacija održati u ponedjeljak, 21.12. u MM centru ( Savska 25) s po?etkom u 20 sati.

Soba je nastala u koprodukciji umjetni?ke organizacije Mašina igre i Teatra &TD.

Režiju potpisuje Paola Slavica, koautorica na projektu i suradnica za scenski pokret je Ida Joli?, a  igraju Judita Frankovi? Brdar, Irena Tereza Prpi? i  Petar Atanasoski/Jadran Grubiši?.

Eksperimentalni projekt Soba rezultat je višemjese?nog istraživa?kog procesa ?iji se fokus  zasnivao na odnosu izme?u tijela izvo?a?a i objekta u zatvorenom i ograni?enom prostoru.  Vode?i se tom metodologijom, izvo?a?i su crpili ideje za stvaranje velikim dijelom fizi?kog izri?aja, a kasnije i konkretnog dramskog materijala. Osim odnosa tijela i objekta, unutar procesa prou?avali smo tjelesne senzacije kroz iskustvo osjetila kako bi iz fizi?kog stanja tijela izazvali emotivno stanje koje je rezultiralo spontanim govorom, osvještavanjem karaktera te u kona?nici potpunih prepoznatljivih svakodnevnih dramskih situacija. Cilj procesa je bio da glumci savladaju unutarnje psiho-fizi?ke promjene kako bi u trenutku izvedbe bili sposobni suptilno i svjesno mijenjati percepciju kod promatra?a.

Soba je tako postala intimni prostor pojedinca primoranog na funkcioniranje u svakodnevnom životu, u zajednici koja neminovno sudjeluje ali ?esto odmaže, na kraju dana suo?avaju?i se sa svojim problemom u svoja sigurna, ali nestabilna ?etiri zida.

Ulaz je isklju?ivo na pozivnicu.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom