Skip to content

Savjeti za igru kod ku?e | LILA

https://www.facebook.com/centar.lila/videos/1115982935442464/

U videu donosimo još jednu kratku kreativnu aktivnost koju možete i sami provesti kod ku?e s vašim djetetom.

Posebnu igru kod ku?e u?imo kroz FILIAL PLAY – trening roditeljskih vještina kroz igru s djetetom. Radi se o obiteljskoj intervenciji u kojoj su roditelji istinski partneri u terapijskom procesu i primarni provoditelji promjene za svoju djecu. Kroz savjetovanje pružamo podršku roditelju i djetetu kroz rješavanje specifi?nih problema, a fokus nam je na poboljšanju njihovog odnosa. Kroz filial play se smanjuju emocionalne poteško?e i problemi u ponašanju, unapre?uje se izražavanje emocija i njihova regulacija, postiže se bolje razumijevanje vlastitog djeteta i djetetovog razvoja op?enito, prihva?anje i razumijevanje djeteta te se razvijaju osje?aji topline i povjerenja u odnosu.


Dodatne upute za posebnu igru kod ku?e:
– sjednite na djetetovu razinu ? obi?no na pod. Na ovaj na?in komunicirate interes i volju za prepuštanjem vodstva djetetu. Ako stojite, to bi moglo prenijeti poruku djetetu da je roditelj ?glavni? ili da želi raditi nešto drugo.
– fizi?ki se približite djetetu na ugodnu udaljenost. Okrenite svoje cijelo tijelo prema djetetu kako biste pokazali iskreni interes i posve?enost zajedni?koj igri.
– pokažite ljubav i toplinu koju osje?ate za svoje dijete izrazom lica i tonom glasa.
– stavite sa strane bilo kakvu namjeru da prosu?ujete ili evaluirate ? gledajte stvari iz kuta gledanja svojeg djeteta.
– ne postavljajte pitanja koja stavljaju roditelja u vode?u, kontroliraju?u poziciju. Umjesto pitanja “Da li te to razljutilo?? probajte s izjavom: ?Osje?aš se ljuto zbog toga?.
– tijekom igre promatrajte svoje dijete, reflektirajte ono što vidite, pokažite empatiju za ono što dijete prolazi i pustite da Vas dijete vodi.


Posebna igra kod ku?e je prostor zabave i povezivanja s vašim djetetom. Uživajte! 

#prostorslobode