Skip to content

R+ LIVE: FOND 5.5 | Solidarna zaklada | predstavljanje rezultata

fond 5,5
https://www.facebook.com/rplus.video/videos/2399659260259040/

Jedan od prvih #vašepri?e videa na R+ bio je upravo onaj Sare Juri?i? u kojem je govorila o inicijativi nastaloj iz nesebi?nosti srca nje i njenih 4 prijateljica Anamarije Užbinec, Anje Herceg, Dore i Jane Zane koje su, podsjetimo se, istog dana kada je potres pogodio Zagreb pokrenule crowdfunding kampanju “Zagreb Earthquake Relief” kojom su prikupile gotovo 1,3 milijuna kuna. (video)

Dio novca donirale su za nabavku opreme u Petrovoj bolnici, a s preostalih 620 tisu?a kuna zajedno sa Solidarnom – zakladom za ljudska prava i solidarnost osnovali Fond 5.5 za kriznu podršku nakon potresa socijalno ugroženim gra?ankama i gra?anima Zagreba.

Naš Robert Tomi? Zuber javlja se LIVE s pressice na kojoj ?e biti objavljeni rezultati javnog poziva za dodjelu financijskih potpora najugroženijima u ukupnom iznos od 706.000,00 kuna!

R+ im zahvaljuje na inicijativi, ljudskosti i dobroti srca te ih i ovim putem podržavamo!