Skip to content

REVIZIJA: Corona potres

Revizija Potres

U vrijeme pandemije, s kojom se cijeli svijet suo?ava, kako se s tim nosi onaj koji mora voditi borbu protiv nevidljivog neprijatelja? Šta kada se to doga?a u zemlji optere?enoj korona virusom, koju je uz to pogodio i zemljotres?

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš, s Vladom Hrvatske i njenim premijerom Andrejem Plenkovi?em, pred kamerama Revizije omogu?ava uvid u upravljanje možda najve?om krizom koja je zadesila ve?i dio svijeta.

#Revizija #KoronaVirus #Potres


In a time of the pandemic, which the whole world is facing now, how is one to deal with the invisible enemy? What to do when it happens in a city also affected by an earthquake?

Croatian Health Minister Willi Beros, with the Croatian government and its prime minister, Andrej Plenkovic, gives the insight into managing perhaps the biggest crisis that has hit much of the world.

#revizija #coronavirus #earthquake

subtitles: ENG