Skip to content

Retrospektive Carla Theodora Dreyera i Ingmara Bergmana | Kino Tuškanac

Ingmar Bergman foto

Retrospektiva najzna?ajnijeg danskog i jednog od najistaknutijih redatelja u povijesti filma nastavlja se i ovoga tjedna. U ponedjeljak prikazujemo dramu Žigosani (1922), prvi Dreyerov film koji je snimio u Njema?koj. Posrijedi je estetizirano i stilski impresivno ostvarenje izrazite emotivnosti, koju je Dreyer ve?inom dojmljivo kreirao s fokusom na me?uljudske odnose i romanse me?u likovima.

U utorak nastavljamo dramom izraženog povijesnog konteksta i autenti?nosti Dan gnjeva (1943), nadahnutom istinitim slu?ajem norveške udovice koja je krajem 16. stolje?a spaljena kao vještica. Prvi Dreyerov projekt realiziran nakon gotovo 12 godina stanke u vrijeme premijere je do?ekan mlako, no pri kasnijim je revaloriziranjima proglašavan za jedno od najzrelijih i najuspjelijih autorovih ostvarenja.

Na rasporedu u srijedu je drama Nevjesta iz Glomdala (1926), snimljena za vrijeme redateljeva boravka u Norveškoj tijekom ljeta 1925. godine. Suo?en sa skra?enim rokovima produkcije i priprema, Dreyer je odlu?io film snimiti bez scenarija. Iako je scene tako improvizirao tijekom snimanja, i ovom se prilikom iskazao vještim korištenjem lokacija kao i autenti?nim prikazom onodobnog seoskog života.

?etvrtak donosi biografsku dramu Stradanje Ivane Orleanske (1928), temeljenu na službenim dokumentima sudskog procesa. Unato? tomu što ga je kritika zbog izuzetne montaže i sjajnog korištenja krupnih planova jednoglasno proglasila remek-djelom, jednim od najvažnijih ostvarenja francuske kinematografije s kraja razdoblja nijemog filma, djelo je doživjelo komercijalni neuspjeh, a suo?ilo se i s cenzorskim i politi?kim pritiscima.

U petak slijedi autorov posljednji film Gertrud (1964). U fokusu je pri?a o ženi koja traga za ?istom ljubavlju i apsolutnom posve?enoš?u, a takva protagonistica i ti motivi bili su i naj?eš?i u izuzetno ?itanim djelima Hjalmara Söderberga, prema ?ijem kazališnom komadu je Dreyer napisao scenarij. Film je u vrijeme izlaska primio podijeljene kritike, a istovremeno se o njemu izuzetno pohvalno izrazio Jean-Luc Godard, dok su ga hvalili i ?itatelji glasovitog ?asopisa Cahiers du cinema.

U subotu prikazujemo fantasti?ni horor Vampir (1932), prvi redateljev zvu?ni film ?iju je realizaciju financijski potpomogao barun Nicolas de Gunzburg, koji je zauzvrat pod pseudonimom Julian West u njemu ostvario ulogu protagonista. Iako je dugo smatran najslabijim autorovim ostvarenjem, film u kojem se vrlo efektno brišu granice izme?u sna i jave, odnosno realnog i nerealnog, pri naknadnim je revalorizacijama stekao prili?an ugled me?u kriti?arima. 

Za nedjeljni raspored smo rezervirali humornu dramu Poštuj svoju suprugu (1925). U djelu koje se smatra jednim od klasi?nih ostvarenja danske kinematografije autori su se dosta rano pozabavili temom feminizma, a u njemu je gluma?ki debitirala kasnije velika zvijezda danskog kazališta i filma Karin Nellemose. Rije? je o pomalo suzdržanom, no emotivnom i pronicljivom satiri?no intoniranom djelu na temu obiteljskih i društvenih odnosa. 

Velika online retrospektiva Ingmara Bergmana završava ovaj tjedan dvama naslovima. Od ponedjeljka do utorka u 20 sati online prikazujemo fantasti?nu komediju ?avolje oko (1960), jedno od rijetkih okušavanja u žanru komedije glasovitog autora. Unato? humoru, frivolnosti i generalno neobveznom tonu, prva Bergmanova komedija tipi?no je redateljevo ostvarenje u kojem filozofi?nost o?ekivano igra važnu ulogu.

Za kraj, od utorka do srijede nave?er online prikazujemo dramu Glazba u tami (1948), adaptaciju istoimena romana Dagmar Edqvist, koja je s redateljem i napisala scenarij, o slijepom glazbeniku koji se zaljubi  dobrodušnu djevojku koja mu dade snagu da se suo?i sa sobom. Tek ?etvrti Bergmanov redateljski projekt, prikazan je na filmskom festivalu u Veneciji, gdje je dobro primljen od strane publike i kritike.

Redovni kino program: 
Portreti: Asketski stil Carla Theodora Dreyera 

Ponedjeljak, 15.06. 
20:00
Žigosani / Die Gezeichneten (1922), 105′

Utorak, 16.06. 
20:00
Dan gnjeva / Vredens dag (1943), 110′

Srijeda, 17.06. 
20:00
Nevjesta iz Glomdala / Glomdalsbruden (1926), 115′

?etvrtak, 18.06. 
20:00
Stradanje Ivane Orleanske / La passion de Jeanne d’Arc (1928), 114′

Petak, 19.06. 
20:00
Gertrud / Gertrud (1964), 116′

Subota, 20.06. 
20:00
Vampir / Vampyr (1932), 75′

Nedjelja, 21.06. 
20:00
Poštuj svoju suprugu / Du skal ?re din hustru (1925), 111′

Online program: Retrospektiva Ingmara Bergmana

Ponedjeljak, 15.06.
20:00
?avolje oko / Djävulens öga (1960)

Utorak, 16.06.
20:00Glazba u tami / Musik i mörker (1948)