Skip to content

Retrospektiva njema?kih filmova Fritza Langa | Kino Tuškanac

Kino Tuškanac donosi retrospektivu njema?kih filmova Fritza Langa, jednog od najzna?ajnijih redatelja svh vremena koji je utjecao na Luisa Bunuela, Alfreda Hitchcocka, Sergeja Ejzenštejna, Ingmara Bergmana, Orsona Wellesa i dr. Program ?e trajati od 1. do 6. listopada, a ?ini ga 10 Langovih djela nastalih u razdoblju 1921.-33.

Retrospektiva zapo?inje u ?etvrtak, 1. listopada u 19 sati, projekcijom jednog od najimpresivnijih djela zrelog nijemog filma, Metropolis (1927). Uo?i projekcije uvodnu rije? o Langovu iznimnom zna?aju i mjestu u svjetskom filmu održat ?e filmolog, prof. dr. sc. Nikica Gili?.

U nastavku programa slijede prvi Langov zvu?ni film i jedan od najboljih filmova svih vremena M (1931), potom jedno od prvih važnijih ostvarenja znanstvenofantasti?nog žanra Žena na mjesecu (1929), posljednji redateljev film prije egzila Testament doktora Mabusea (1933), jedan od prvih uspjelih filmova špijunskog podžanra Špijuni (1928), jedno od klju?nih dometa njema?kog ekspresionizma Dr. Mabuse, kockar (1922, u 2 dijela), prvi veliki redateljev uspjeh Umorna smrt (1921), te ?uvena legenda Nibelunzi (1924, u 2 dijela).

Daju?i klju?ne i prve doprinose razvoju niza (pod)žanrova, Lang je, rije?ima nestora hrvatske filmske kritike Vladimira Vukovi?a, ?neprestano variraju?i tri u biti romanti?arske teme (sudbina, krivnja, želja za osvetom ili društvenom pravdom), ostvario opus prožet pesimizmom, iracionalnoš?u i oštroumljem na rubu filozofi?nosti, ali i fantazmogori?noš?u i mistikom, s ugo?ajem tjeskobe i more koji se funkcionalno uklapa u bizarne pri?e i egzoti?ne ambijente, te s ugroženim usamljenim junacima koji ?esto nose klicu vlastite kobi ? žrtvama okolnosti (socijalnih i politi?kih) kojih ponekad i nisu svjesni?.

Izvorna vizualna stila, Lang je, prema filmologu, prof. Anti Peterli?u, ?uz Jeana Renoira, Johna Forda, Howarda Hawksa i Alfreda Hitchcocka, kultni redatelj klasi?nog stila fabularnog filma?, autor koji je, kao ?majstor izražavanja neuroza suvremenog svijeta te prikaza podneblja tjeskobe i gotovo sudbinske nemo?i ?ovjeka u susretima s politikom i suvremenom civilizacijom kao i suo?enjima sa samim sobom i smr?u?, zamjetljivo utjecao na Sergeja Ejzenštejna, Luisa Bu?uela, Alfreda Hitchcocka, Henri-Georges Clouzota, Claudea Chabrola, Ingmara Bergmana, kao i na brojne redatelje filma noira.

Više informacija na:
Facebook: Njema?ki filmovi Fritza Langa
Web: Portreti: Njema?ki filmovi Fritza Langa

#prostorslobode