Skip to content

R+: VE?ERNJI RAZGOVORI | Massimo w. Ivo Popeski?

Massimo_Ivo Popeski?

U Ve?ernjim razgovorima Massimo ugoš?uje Ivu Popeski?a!

https://web.facebook.com/rplus.video/videos/4026754310727835
https://web.facebook.com/rplus.video/videos/4026754310727835

Cijenjeni hrvatski aranžer, producent i klavijaturist Ivan Popeski? sura?ivao je s mnogim hrvatskim izvo?a?ima kao što su Massimo Savi?, Josipa Lisac, Radojka Šverko, Ibrica Jusi?, Arsen Dedi?, Šajeta, Rivers, Severina, Neno Belan, Elvis Stani? Group, Songkillers, Tamara Obrovac, Melanija Puri?, Dalibor Prochazka i mnogi drugi.

Kao aranžer ?esto sura?uje kao vanjski suradnik Glazbene proizvodnje HRT-a i Big banda. Dobitnik je brojnih nagrada za svoj fantasti?ni rad.

#prostorslobode