Skip to content

R+: Sistematski pregled w. Matija Jakšekovi?, glumac i scenarist te lije?nici dr. Božidar Peri? i prof. dr. Almira Hadžovi? Džuvo

Matija je prve tegobe osjetio po?etkom godine, i nije odmah tr?ao k doktoru. A onda je došla korona. I ?inilo se da je cijeli zdravstveni sustav paraliziran, pa je ?ekao? do rujna, kad su problemi postali vrlo ozbiljni. A ozbiljna je bila i dijagnoza ? tumor koji je ve? metastazirao. Na sre?u, Matija se dobro oporavlja. Došao je u zadnji ?as! U ?Sistematskom pregledu? želi svima poru?iti ? da ne puštaju zdravlje da ?eka!

Osim zagreba?kog glumca i scenariste Matije Jakšekovi?a, o tome koliko je bitno da se zdravlje na stavlja ?on hold? govore i lije?nici koji strahuju da ?emo kao posljedicu pandemije imati i porast broja onkoloških, sr?anih i drugih kroni?nih bolesti.


?Sistematski pregled? projekt je Al Jazeere Balkans i platforme Rplus. Emitira se uživo na Facebook stranicama Al Jazeera i Rplus svakog utorka u 19 sati, a teme su vezane uz zdravlje i o?uvanje zdravlja, u kontekstu korona krize ? s kakvim se problemima sre?u kroni?ni bolesnici kojima je otežan pristup zdravstvenoj pomo?i, što kad se lije?nika ne može dobiti na telefon, kakve posljedice na zdravlje op?enito nas o?ekuju, kako pomo?i sam sebi i u kolikoj to mjeri možemo u okolnostima pandemiji i drugih nepogoda, samo su neka pitanja na koja ?emo pokušati prona?i odgovore.

Link na live stream dolazi uskoro ovdje!

Emisiju uživo pratite na Facebook stranicama Al Jazeera Balkans (https://web.facebook.com/AJBalkans ) i Rplus (https://web.facebook.com/rplus.video) platforme u utorak, 19. sije?nja u 19 sati.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom