Skip to content

R+: Sistematski pregled w. dr. Tihana Jendri?ko, Nermina Vehabovi? Rudež, Ella Selak Bagari? i Anne Marie ?ur?i?

“Sistematski pregled” novi je projekt Aljazeere Balkans i platforme Rplus. Emitirat ?e se uživo na Facebook stranicama Aljazeere i Rplus svakog utorka u 19 sati, a teme ?e biti vezane uz zdravlje i o?uvanje zdravlja, u kontekstu korona krize – s kakvim se problemima sre?u kroni?ni bolesnici kojima je otežan pristup zdravstvenoj pomo?i, što kad se lije?nika ne može dobiti na telefon, kakve posljedice na zdravlje op?enito nas o?ekuju, kako pomo?i sam sebi i u kolikoj to mjeri možemo u okolnostima pandemiji, samo su neka pitanja na koja ?emo pokušati prona?i odgovore.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/416983729355305

Blagdansko razdoblje zadnjeg mjeseca u godini i u normalnim okolnostima ?esto kod mnogih izaziva loše osje?aje i tmurne misli. Anksioznost, strah, usamljenost, besmisao, zarobljenost? sve to ove 2020.te zahva?a puno više ljudi. Uslijed pandemije i epidemioloških mjera ograni?eno nam je kretanje, druženje, ukinuta doga?anja i priredbe kojima smo obilježavali praznike, sku?eni smo u vlastite stanove, a nemali broj ljudi je i egzistencijalno ugrožen. Kako prebroditi ovu tešku zimu koja je tek po?ela, i sa?uvati sebe i zdrav razum? Gdje potražiti pomo? i kako pomo?i sam sebi? Kako pomo?i našim najbližima da nadvladaju prepreke i izbjegnu zamke vlastitog uma? Kako kao društvo preživjeti ovo tmurno razdoblje? Odgovore tražimo u prvom ?Sistematskom pregledu? s gostima psihijatrima, psiholozima, terapeutima i aktivistima koji savjetuju gdje potražiti pomo? I kako pomo?i sam sebi.

Goš?e su dr. Tihana Jendri?ko, Psihijatrijska bolnica Vrap?e u Zagrebu, Nermina Vehabovi? Rudež, Centar za mentalno zdravlje Visoko, Ella Selak Bagari?, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, i Anne Marie ?ur?i?, Inicijativa ?Za tebe #VAŽNOJE? iz Beograda, a s njima razgovara Tanja Novak.

Emisiju uživo pratite na Facebook stranicama Aljazeera Balkans (https://web.facebook.com/AJBalkans ) I Rplus (https://web.facebook.com/rplus.video) platforme u utorak, 15. prosinca u 19 sati.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom