Skip to content

R+: Sistematski pregled w. dr. Borislav Kamenov, imunolog i nutricionistkinja Amela Ivković O’Reilly

“Sistematski pregled” novi je projekt Aljazeere Balkans i platforme Rplus. Emitirat se uživo na Facebook stranicama Aljazeere i Rplus svakog utorka u 19 sati, a teme su vezane uz zdravlje i o?uvanje zdravlja, u kontekstu korona krize – s kakvim se problemima sre?u kroni?ni bolesnici kojima je otežan pristup zdravstvenoj pomo?i, što kad se lije?nika ne može dobiti na telefon, kakve posljedice na zdravlje op?enito nas o?ekuju, kako pomo?i sam sebi i u kolikoj to mjeri možemo u okolnostima pandemiji, samo su neka pitanja na koja ?emo pokušati prona?i odgovore.

Može li vaš imunitet pobjediti korona virus? Imunitet je prva linija obrane protiv bolesti ? i to ne samo virusa, nego brojnih drugih poreme?aja zdravlja u tijelu. To je ujedno i jedina stvar na koju sami možemo utjecati u doba pandemije. A kako ga graditi, ?uvati, oja?ati, pa ?ak i u kratkom periodu? Odgovore u ?Sistematskom pregledu? daju dr. Borislav Kamenov, imunolog, i nutricionistkinja Amela Ivkovi? O’Reilly, a s njima razgovara Tanja Novak.

Emisiju uživo pratite na Facebook stranicama Aljazeera Balkans (https://web.facebook.com/AJBalkans ) i Rplus (https://web.facebook.com/rplus.video) platforme u utorak, 22. prosinca u 19 sati.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom