Skip to content

R+: Sistematski pregled | DIJABETES – TIHI UBOJICA

Jedna od naj?eših kroni?nih bolesti u svijetu je še?erna bolest odnosno dijabetes. Ta bolest je ujedno i jedan od naj?eš?ih uzroka smrti. I dok jedan manji dio oboljelih od dijabetesa ne može utjecati na pojavu bolesti, više od 80 posto oboljenja rezultat je životnog stila ? loše prehrane, previše stresa, premalo kretanja, prekasnog javljanja lije?niku. Kako uo?iti prve znakove poreme?aja u metabolizmu koji može dovesti do dijabetesa, i kako živjeti sa še?ernom bolesti ? tema je Sistematskog pregleda u utorak, 26.1. u 19 sati na FB platformama Al Jazeere Balkans i R+.


?Sistematski pregled? projekt je Al Jazeere Balkans i platforme Rplus. Emitira se uživo na Facebook stranicama Al Jazeera i Rplus svakog utorka u 19 sati, a teme su vezane uz zdravlje i o?uvanje zdravlja, u kontekstu korona krize ? s kakvim se problemima sre?u kroni?ni bolesnici kojima je otežan pristup zdravstvenoj pomo?i, što kad se lije?nika ne može dobiti na telefon, kakve posljedice na zdravlje op?enito nas o?ekuju, kako pomo?i sam sebi i u kolikoj to mjeri možemo u okolnostima pandemiji i drugih nepogoda, samo su neka pitanja na koja ?emo pokušati prona?i odgovore.

Link na live stream dolazi uskoro ovdje!

Emisiju uživo pratite na Facebook stranicama Al Jazeera Balkans (https://web.facebook.com/AJBalkans ) i Rplus (https://web.facebook.com/rplus.video) platforme u utorak, 26. sije?nja u 19 sati.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom