Skip to content

R+: Ricochet 2.0 w. Stjepan Mesi? | O svemu po malo, o Hrvatskoj danas najviše

Ricochet 2.0 | Topssy & Zuber w. Stjepan Mesi?, politi?ar

O svemu po malo, o Hrvatskoj danas najviše.

O odnosu prema povijesti i revizionizmu, o tome gdje smo danas deset godina nakon završetka njegova drugog predsjedni?kog mandata, o sukobu na liniji predsjednik Milanovi? i premijer Plenkovi?, o pandemiji, ali i predstavi Tarika Filipovi?a, u kojoj se satiri?ki do?arava njegova predsjedni?ka uloga u hrvatskom društvu.

Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru gostu!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom