Skip to content

R+: Ricochet 2.0 w. Senada Šelo Šabi?

Ricochet 2.0 | Topssy & Zuber w. Senada Šelo Šabi?

Topssy i Zuber ugostit ?e u emisiji Ricochet 2.0 gospo?u Senadu Šelo Šabi?, dr.sc., višu znanstvenu suradnicu pri Institutu za razvoj i me?unarodne odnose!

Teme o kojima ?e voditelji i gost razgovarati su pandemija, migracije, ameri?ki izbori i utjecaj njihovih rezultata na EU i Hrvatsku te sudbina Hrvatske u kontekstu me?unarodne politike i globalnih promjena.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/1020770475093987/

Senada Šelo Šabi? je viša znanstvena suradnica u Odjelu za me?unarodne ekonomske i politi?ke odnose. Njezini istraživa?ki interesi uklju?uju hrvatsku vanjsku politiku, Zapadni Balkan i Tursku, proširenje EU, razvojnu suradnju i migracije. Senada ima doktorat iz politi?kih znanosti s Europskog sveu?ilišnog instituta u Firenci (2003), kao i dva magisterija ? iz me?unardonih odnosa sa Sveu?ilišta u Zagrebu (1999) i iz mirovnih studija sa Sveu?ilišta Notre Dame u SAD-u (1996). Ona je glavna urednica Croatian International Relations Review-a i vanjska je suradnica na Fakultetu politi?kih znanosti Sveu?ilišta u Zagrebu. Senada je autorica knjige State Building under Foreign Supervision: Intervention in Bosnia and Herzegovina 1996-2003, poglavlja u knjigama i ?lanaka. Njezino prethodno profesionalno iskustvo uklju?uje rad u vladi, u diplomaciji, za me?unarodnu organizaciju, kao i u poduzetništvu. Senada je dobitnik nekoliko istaknutih akademskih stipendija, posljednja od kojih je Fulbright Scholars? Program Fellowship u 2011.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?i!

#prostorslobode