Skip to content

R+: Poruka studenta Andrije Štampara | A message from Andrija Štampar’s student

Andrija Štampar

Dragoljub Koci?, 90-godišnji lije?nik prisje?a se svog profesora Andrije Štampara kod kojeg je 1957. polagao ispit Higijena i socijalna medicina. U ovom videu, ?iji autor je njegov sin Alen Koci? Koc, donosi nam najvažniju poruku u doba pandemije koronavirusa.

#ostanidoma


Dragoljub Koci?, a 90 years old doctor remembers his professor Andrija Štampar, with whom he took the Hygiene and Social Medicine Exam in 1957. In this video, made by his son Alen Koci? Koc, he brings us the most important message in the age of the coronavirus pandemic.

#stayhome

subtitles: ENG