Skip to content

R+: Ricochet 2.0 w. Fond 5.5 | Ivan Blaževi?, Sara Juri?i?, Anamarija Užbinec, Anja Herceg i Dora Zane

imageonline-co-logoadded (15)
https://www.facebook.com/rplus.video/videos/235126794604375/

Legendarna emisija radija 101 odbila se iz prošlosti i vratila u sadašnjost!

Gosti live stream Ricochet 2.0 izdanja je ekipa koja stoji iza inicijative Fond 5.5 – Ivan Blaževi?, Sara Juri?i?, Anamarija Užbinec, Anja Herceg i Dora Zane!

Nakon ju?erašnjeg predstavljanja rezultata javnog poziva Fonda 5.5 za dodjelu financijskih potpora najugroženijima u ukupnom iznos od 706.000,00 kuna pozvali smo Ivana Blaževi?a, predstavnika SOLIDARNE ? zaklade za ljudska prava i solidarnost i Saru Juri?i?, Anamariju Užbinec, Anju Herceg i Doru Zane, ?lanice inicijative ?Zagreb Earthquake Relief? kao goste u novom izdanju emisije Ricochet 2.0.


Temeljem javnog poziva koji je bio otvoren od 15. do 29. travnja, dodijeljeno je ukupno 48 potpora za socijalno najugroženija ku?anstva u ukupnom raspoloživom iznosu od 706.400 kuna, a prosje?na vrijednost potpore po ku?anstvu je 14.716 kuna. Potpore za popravak materijalne štete dobilo je 41 ku?anstvo, dok je sedam ku?anstava dobilo potpore za najam stana. U 48 ku?anstava koja su dobila financijsku potporu živi ukupno 132 ljudi, od ?ega 37 djece, 18 osoba s invaliditetom, te 21 osoba s kroni?nom ili teškom bolesti. Iz Fonda 5.5 podržani su gotovo svi prijavitelji s mjese?nim primanjima koja su ispod imovinskog praga navedenog u Pravilniku Fonda, od 1.800 kn po ?lanu ku?anstva.

U dva tjedna otvorenog javnog poziva za podršku iz Fonda 5.5 prijavilo se ?ak 189 zagreba?kih ku?anstava.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru gostima.

#prostorslobode