Skip to content

R+: Ricochet 2.0 w. ?or?e Gardaševi?

Ricochet 2.0 | Topssy & Zuber w. ?or?e Gardaševi?

Nova sezona emisija na R+ po?inje s gostovanjem gospodina ?or?a Gardaševi?a u emisiji Ricochet 2.0!

?or?e Gardaševi? zaposlen je kao izvanredni profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu. Voditelji Topssy i Zuber ?e s gospodinom izv. prof. dr. sc. Gardaševi?em razgovarati o ustavnim pravima, tj. ustavom zajam?enim ljudskim i inim pravima u vrijeme pandemije virusa COVID-19.

Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru gostu.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/1422125774649376

#prostorslobode