Skip to content

R+: Doru?ak na travi w. Danijela Stanojevi?

Emisija o kulturi / Doru?ak na travi, nedjelja, 27.9.2020., 10 sati

U novoj epizodi Doru?ka na travi Sanja Bachrach Krištofi? ugostit ?e novinarku, scenaristicu i spisateljicu Danijelu Stanojevi?.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/832569357546185

U svjetlu Zakona o obnovi zgrada ošte?enih potresom na podru?ju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagreba?ke županije, ponovo se aktualizira tema potresa i onih njime zahva?enih.

Tlo u Zagrebu se ne smiruje (ili pomalo smiruje), no sve je o?itije da se stvara i pogodno tlo za sporo rješavanje problema i realizaciju zakona, unato? njegovog donošenja.

U travnju i svibnju 2020. Danijela Stanojevi? snimila je kratki dokumentarni film “Žene to mogu” u kojem o zagreba?kom potresu govori kroz diskurs i glasovima tri protagonistice: aktivistkinje, psihologinje i dizajnerice. Film je postigao uspjeh na doma?oj i stranoj sceni. Kako redateljica i protagonistice ocjenjuju razvoj situacije u zadnjih pola godine; što se dogodilo s civilnom scenom, Zakonom o otresu i temama o kojima su govorile u travnju 2020.

Danijela Stanojevi? je nakon diplome novinarstva Fakulteta politi?kih znanosti radila u brojnim emisijama na HTV-u. Pored novinarskog rada napisala je i dvije knjige: Nau?iti psa trikovima i Kako ubiti svekrvu (2000., 1. nagrada FAK-a). Iste, 2000. godine pokre?e humanitarnu akciju Kvadrat za autiste, zalažu?i se za stvaranje sigurnog prostora za osobe i roditelje osoba s autizmom. Sura?ivala je na mnogobrojnim kulturnim projektima u Hrvatskoj i u Europi. Autorica je i dokumentarnog filma Jezik, rod i spol (2014., s Noahom Pintari?em).

Od tri protagonistice filma, dvije ?e biti goš?e: Gordana Orsag Pasanec, aktivistkinja (Zagreb te zove), aktivna zagovara?ica gra?anskih i ljudskih prava te voditeljica ove emisije, dizajnerica Sanja Bachrach Krištofi?. Tre?a protagonistica filma, psihologinja Jasminka Sabol Mužini? biti ?e goš?a u jednoj od sljede?ih emisija.

Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?i!

#prostorslobode