Skip to content

R+: Dnevni boravak kod Zubera | Nove ženske snage u Saboru

Dnevni-boravak_z?ene-u-Saboru
https://www.facebook.com/rplus.video/videos/3304726216418387/

U Dnevnom boravku kod Zubera u srijedu, 08. srpnja 2020., u 20:30 sati goš?e su Sandra Ben?i? i Dalija Oreškovi?!

Sandra Ben?i? posljednjih 20 godina djeluje kao aktivistkinja na podru?jima zaštite ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u civilnom društvu. ?lanica je Centra za mirovne studije gdje je i radila do 2018. godine, ponajviše na temama nejednakosti, azila i migracija. U ?drugom? dijelu života bavi se regionalnim razvojem i fondovima EU; osniva?ica je jedne od prvih konzultantskih tvrtki za EU fondove (Razbor), predava?ica u Algebri i vanjska stru?njakinja Vije?a Europe za slobodu govora. Jedna je od osniva?ica i bivša ?lanica zakladne uprave Zaklade Solidarna, bila je ?lanica Povjerenstva za postupanje po pritužbama u MUP-u i Savjeta za razvoj civilnog društva. Od samog osnivanja aktivno djeluje u platformi Možemo!, a trenutno je jedna od koordinatora/ica stranke.

Dalija Oreškovi? je pravosudni ispit položila je u rujnu 2003. Kao odvjetnica je, izme?u ostalog, zastupala i zlostavljane žene, manjine i prognanike. Radila je godinama kao šefica Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa. Krajem sije?nja 2019. godine Oreškovi? je osnovala politi?ku stranku Stranku antikorupcije, razvoja i transparentnosti ili kra?e – START. Nakon predsjedni?kih izbora Oreškovi? je krenula i utrku za ulazak u Hrvatski sabor. Na parlamentarnim izborima nositeljica je liste koalicije Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?ama.

Link na live stream dolazi ovdje uskoro!

#prostorslobode