Skip to content

R+ LIVE | Zagreba?ki potres – mjesec dana kasnije

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/233536981394155/

Gordana Orsag Pasanec (Udruga gra?ana Siget), Tomislav Vukoja (Udruga gra?ana Siget i Inicijativa Zagreb Te Zove), Bernard Iv?i? (Zelena akcija / FoE Croatia), Suzana Dobri? (Inicijativa Vratite magnoliju) i Iva Mar?eti? (Pravo na grad) 27. travnja u 20:30 sati, na R+ Live-u!

Razgovor ?e voditi Robert Tomi? Zuber na temu REVIZIJA: Zagreba?ki potres – mjesec dana kasnije, a kao uvod u razgovor pogledajte najnoviju Reviziju na istu temu.