Skip to content

R+: Izbori u BiH – Promjene pred vratima?

R+ LIVE w. Aleksandar Trifunovi?, glavni i odgovorni urednik projekta Buka, Zoran Kreši?, novinar Ve?ernjeg lista/BiH izdanje, Senad Pe?anin, novinar i odvjetnik, bivši urednik magazina Dani i Kenan Musi?, producent | 16.11.2020. u 20:30 sati

Tema ve?erašnjeg R+ LIVE izdanja su ju?erašnji lokalni izbori koji su donijeli postizborna iznena?enja. Stranke koje su dosadašnju vladavinu temeljili na nacionalnom klju?u, ?ini se dobile ozbiljnu poruku bira?a o potrebi za promjenama. Jesu li lokalni izbori u BiH vjesnik promjena u politi?koj areni te zemlje, ili samo izdvojeni politi?ki izuzetak?

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/1534727490046507/

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom