Skip to content

R+: Henri de Toulouse-Lautrec i modna ilustracija | Izložba Nike Vrbice u Mango Sticky Rice Vintage

https://www.facebook.com/197731264167908/videos/202359437038424/

U širem centru grada u ulici Ljudevita Posavskog 15 smjestio se Mango Sticky Rice Vintage, mali vintage du?an. Tamo se mogu na?i genijalni modni komadi, nakit, jeans, muška, ženska odje?a i nakit iz nekih prošlih vremena.

Mango Sticky Rice Vintage rado ugoš?uje umjetnike i dizajnere, i tako ?e svi koji zavire u ovaj vintage, second hand i slow fashion raj, od 1. lipnja mo?i pogledati izložbu umjetnice Nike Vrbice!


Nika Vrbica, univ. bacc. ing. des. text., ro?ena je 8. 9. 1996. godine u Dubrovniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2015. godine upisuje studij Tekstilnog i Modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu gdje trenutno završava posljednju godinu diplomskog studija modnog dizajna paralelno studiraju?i na preddiplomskom studiju slikarstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu koji je upisala 2019. godine.

Nika Vrbica

Izloženi radovi izra?eni su u sklopu završnog rada za naslovljenim: ?SLIKARSTVO HENRIJA DE TOULOUSE LAUTRECA I MODNA ILUSTRACIJA? koji je obranila 2018. godine pod mentorstvom doc. art, prof. lik. Kult. Helene Schultheis- Edgeler. Kroz završni rad analizom slikarstva jednog od najve?ih postimpresionisti?kih umjetnika s prijelaza stolje?a stvorena je skupina radova koji ujedinjuju tehnike i karakter spomenutog umjetnika i modnu ilustraciju predstavljaju?i tako, za današnje doba pomalo nekonvencionalan na?in ilustriranja mode. Svi radovi naslikani su tehnikom ulja na platnu, kartonu ili ljepenci.

Za vrijeme svojeg dosadašnjeg akademskog obrazovanja Nika je sudjelovala na brojnim studentskim izložbama i projektima, a dodijeljene su joj i dvije nagrade dekanice prof. dr. sc. Gordane Pavlovi?. Na Zagreb Design Weeku 2019. Godine uru?ena joj je prva nagrada u sklopu projekta ?Razvoj mladih dizajnera? Sveu?ilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i tvrtke Varteks d.d.

U svojem budu?em radu želi spajati modu i umjetnost uz naglašavanje održivosti i važnosti slow fashion-a.


Promo video credits:

Producentica, art direktorica i stilistica: Karina Vukovi? Fuentealba
Fotografi: Chukwudire UbaAroha Ortego Gomez and Hrvoje Zalukar
Frizura: Modesty Blaise
Make up: Drazen Radovanovic Make up artist Drazen Radovanovic
Model: Anja from Relatum Models

Naslovna ilustracija: Nika Vrbica

#prostorslobode