Skip to content

R+: Gradona?elnikovi kumovi delaju potresu unato?

Spomenik domovini

Gradona?elnik Bandi? je za štetu uzrokovanu potresom okrivio gra?ane. Kaže da ?e proces obnove trajati i do deset godina jer ljudi nisu ulagali u svoju imovinu.

Oni koji ?e sigurno biti u redu je svita oko gradona?elnika poput njegovog kuma Milana Penave ?ije tvrtka Tigra d.o.o. izvodi radove na Spomeniku domovini. Izgradnja ?e gra?ane Zagreba koštati više od 30 milijuna kuna. Za mudre je dovoljno, rekao je danas Bandi?.

#gradzagreb #milanbandicMayor Bandic blamed citizens for the damage caused by the earthquake. He says the redevelopment process will take up to ten years because people have not invested in their property.

Those who will surely be ok are the ones like his godfather Milan Penava whose company Tigra d.o.o. works on the Homeland Monument. The construction will cost Zagreb citizens more than HRK 30 million. Enough said, Bandic said today.

#gradzagreb #milanbandic