Skip to content

R+: Drive in kultura | SABMARINE

DRIVE IN KULTURA je prvo javno okupljanje nakon potpune blokade grada, projekt nastao kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a s ciljem revitalizacije kulturnog sektora.

DRIVE IN KULTURA funkcionira po principu ameri?kog popularnog mjesta okupljanja mladih ? drive in kina. Projekt platforma za nezavisnu kulturu koja je, u turbulentnom razdoblju u kojem se nalazimo, potpuno blokirana. Pitanje je kada ?e se publika ponovno mo?i sastati u kazališnim i kino dvoranama. U kriznom razdoblju, ?ak i kada su na snazi mjere socijalnog distanciranja, iznimno je važno zajedništvo, a upravo je kultura ta koja narod ?ini ujedinjenim.

Ideja DRIVE IN KULTURE je podsjetiti publiku na važnost umjetnosti, pokrenuti prezentaciju kulture na otvorenom gdje ?emo prikazivati stare, ali i recentne hrvatske filmove, kao i glazbene koncerte. Stvaranje ovakvog doga?aja na otvorenom jedinstven je spoj umjetnosti i zabave za sve gra?ane, a gledanje iz udobnosti vlastitog automobila podržava mjere socijalnog distanciranja.

Trodnevni humanitarni doga?aj održat ?e se od 15. do 17. svibnja 2020. Ulaz ?e za sve gra?ane biti slobodan, a s ciljem motiviranja publike na akciju i doniranje sredstava za studente zagreba?kog Sveu?ilišta.

Lokaciju održavanja, kao i detaljan program organizatori objavljuju uskoro.

#prostorslobode #driveinkultura