Skip to content

R+: Doru?ak na travi w. ženski dizajnerski kolektiv OAZA

Emisija o kulturi / Doru?ak na travi, nedjelja, 18.10.2020., 10 sati

U novoj epizodi Doru?ka na travi Sanja Bachrach Krištofi? ugostit ?e ženski dizajnerski kolektiv OAZA.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/347928059808319

Ove nedjelje razgovaramo s tri ?lanice ženskog dizajnerskog kolektiva OAZA: Ivanom Borovnjak, Ninom Ba?un i Mašom Poljanec. ?lanice kolektiva su i Roberta Bratovi?, Maja Kolar te Tina Ivezi?. Na?in djelovanja: kohezija svih grana dizajna, otvorena radna platforma, interes za široki spektar tema koje uklju?uju društveno angažiran i socijalno osjetljiv pristup temama.

U tijeku je priprema dvogodišnje izložbe Hrvatskog dizajnerskog društva: 19/20. Me?u odabranim radovima su i oni dizajnerskog kolektiva OAZA. Jedan od njihovih radova na izložbi je Made in: Craft and Design Narratives, kompleksan projekt koji je trajao nekoliko godina. Cilj projekta je dokumentiranje, arhiviranje i povezivanje regionalnih obrta i zanata i dizajnera, ispri?an pri?ama 40 obrta iz regije, popra?en opsežnom knjigom.

Projekt je organski nastavak Oazinih projekata i ideja o procesima gra?enja zajednice i istražuje razli?ite metodologije i suradni?ke modele, a finaliziran je izložbom Made in: Crafts – Design Narratives, u Muzeju za umjetnost i obrt, taman pred potres i pandemiju. Trenutno se prezentira javnosti kroz putuju?u izložbu: krajem godine gostuje u Austriji, a 2021. u Njema?koj.

Dizajnerice djeluju unutar podru?ja industrijskog dizajna, dizajna interijera, izložbenih koncepcija i prostornih intervencija, te vizualnih komunikacija. Bavljenje dizajnom podrazumijeva i bavljenje njenom poviješ?u, pa su tako pokrenule istraživa?ke projekte: Sport, zdravlje, ugostiteljstvo, obrazovanje, kultura i rad?Stolci iz TMN Jadran 1980-ih, (2013.), s Ruke na ruku (2014.), Dizajnerice 1930. ? 1980.: Kontekst, produkcija, utjecaji (2015.), Projekt Ilica / Registar nositelja znanja (2017.), Made in: Crafts – Design Narratives (2019.). Dobitnice su niza nagrada, jedna od njih je i jednakovrijedna nagrada 55. zagreba?kog salona primijenjenih umjetnosti, 2020. Odabrane su za izlaga?ice za izložbu HDD-a 19/20 s više projekata, od koji je najvidljiviji upravo Made in: Crafts – Design Narratives.

Pored angažiranog, interdisciplinarnog pristupa izložbama i projektima, posebno su ponosne na izdava?ku djelatnost OAZA BOOKS,, koja okuplja nekoliko edicija. OBook su tiskana izdanja vlastitih projekata te onih iz domene teorije dizajna i umjetnosti. Edicije pod nazivom aBook ?ine knjige umjetnika (u suradnji s kustosom/urednikom Klaudiom Štefan?i?em), dok edicija Oaza&Sons ? predstavlja angažirane ilustrirane knjige za djecu.

OAZA je mjesto rada i razmjene, prostor okupljanja. Mreža spajanja (ženskih) biografija razli?itih želja i (sa)znanja. Iskustvo u?enja i istraživanja te kokreacije. Zbog svega navedenog, od svog je osnutka kolektiv OAZA zauzeo je specifi?no mjesto na doma?oj i regionalnoj dizajnerskoj sceni.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?i!

Link za live stream dolazi uskoro ovdje!

#prostorslobode

Foto: Karla Juri? (fotografija kolektiva)