Skip to content

R+: Doru?ak na travi w. Tara Beata Racz

Doru?ak na travi, nedjelja, 10.1.2020., 10 ? 11 sati

Goš?a emisije je psihologinja i likovna umjetnica, art terapeutkinja Tara Beata Racz. S Tarom ?emo razgovarati o tome kako umjetnost može pomo?i u ovim teškim vremenima krize, depresije i tjeskobe; objasniti i pokazati što je art terapija.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/146421650580789

Gotovo godinu dana ?ovje?anstvo je suo?eno s krizom izazvanom Covid-19 pandemijom, a stanovništvo Zagreba, Hrvatske i s posljedicama nekoliko razornih potresa. Turbulentne vijesti iz svijeta, lokalna i globalna ekonomska nesigurnost, posljedice klimatskih promjena, nemogu?nost slobodnog kretanja, izostanak socijalnih kontakata, gubitak posla te drugi nenormalni uvjeti “novog normalnog” izazvali su pandemiju tjeskobe, osje?aj podrhtavanja temelja na kojima smo izgradili svoje živote. Psihološke i psihi?ke poteško?e, osje?aj gubitka smisla, sigurnosti svakodnevnih rutina, izmicanje tla pod nogama – osje?aji su zajedni?ki ve?ini nas.

Kako umjetnost može pomo?i, da li je umjetnost terapija, što je art-terapija? Umjetnost nam se obra?a jezikom koji je svima razumljiv, pristupom koji nadilazi sve barijere. Boja, slika, zvuk, pokret …  univerzalni su na?ini komunikacije, svojstven ljudima tisu?ama godina unazad. Nakon zagreba?kog potresa po?etkom 2020., do danas, svjedo?imo nizu umjetni?kih, sponatanih intervencija koji govore o ranjenom gradu: vuneno srce na urušenoj zagreba?koj gornjogradskoj fasadi (akcija Okolo, autorica Ivona/Voona.design, 2020.) postalo je simbol ranjenog grada, ali i nade njegovih stanovnika/ca.

Tara Beata Racz je pored dva fakulteta – Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i studija psihologije pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, završila i edukaciju Klini?ke ekspresivne art terapije (CEAT), pod vodstvom izraelskog klini?kog psihologa i art terapeuta dr. Avi Goren Bara. Za projekt “Svijet i ja, ja i svijet” koji je sprovela u suradnji s ALU i Psihijatrijskom bolnicom Sv. Ivan u Zagrebu nagra?ena je Rektorovom nagradom 2014./2015. godine. Sudjelovala je u nizu rezidencija i radionica art terapije, a zadnjih godinu dana art terapiju provodi u sklopu programa Centra za kulturu Trešnjevka.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom