Skip to content

R+: Doru?ak na travi w. Marina Pavkovi? | Obnovimo Zagreb: epicentar.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/406822866944006

12.7.2020., 10 sati, emisija o kulturi: Doru?ak na travi w. Marina Pavkovi? | Obnovimo Zagreb: epicentar.

Goš?a emisije je Marina Pavkovi?, stru?njakinja za urbani razvoj i prostorni branding, inicijatorica i osniva?ica stru?ne interdisciplinarne volonterske zajednice stru?njaka i znanstvenika Obnovimo Zagreb.Zagreba?ki potres, njegove posljedice, sporo ili nikakvo rješavanje nastalih problema bili su okida? za osnivanje više neformalnih gra?anskih on-line zajednica za samopomo? pogo?enima potresom.Zbog o?iglednih potreba za brzim, zakonskim i stru?no utemeljenim djelovanjem, osnovana je neformalna, interdisciplinarna volonterska zajednica – Obnovimo Zagreb. U ?lanstvu su za sada 22 osobe s iskustvom djelovanja u podru?jima važnima za kvalitetnu obnovu Zagreba: urbanizam, arhitektura, kultura, sociologija, strateško i operativno planiranje, ekonomija, filozofija, psihologija.
Zagrebu je potrebna temeljita obnova, kako od potresa, tako i od dugogodišnje devastacije javnog prostora tijekom zadnja dva desetlje?a. Inicijativa Obnovimo Zagreb smatra da ovaj proces treba biti zasnovan na: a/ brzim, pametnim, primjenjivim i sigurnim rješenjima; b./ dugoro?no održivim, zelenim, kvalitetnim razvojnim modelima uz uklju?enost javnosti, struke; u suradnji s izvršnom vlasti.

Marina Pavkovi?, diplomirana ekonomistica i doktorica arhitekture, stru?njakinja je za podru?je prostornog brandinga i urbanog razvoja, ?ime se i danas znanstveno bavi kao goš?a predava?ica na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radila je i u korporativnom sektoru kao viša menadžerica u zagreba?kom predstavništvu PricewaterhouseCoopersa, a od 2013. do 2015. godine bila je direktorica Zagreba?kog velesajma.Obnovimo Zagreb su: Marina Pavkovi?, osniva?ica i koordinatorica, te ?lanovi: urbanisti Jesenko Horvat i Sonja Jurkovi?, arhitekti Nela Rubin, Gordana Domi?, Višnja Kljaji?, Meri Batakoja, Boris Dundovi?, Luka Korlaet i Teo Cvitanovi?, sociologinje An?elina Svir?i? Gotovac i Jelena Zlatar Gamberoži? , profesor Dragan Salari?, stru?njakinja za strateško planiranje Mirna Karzen, predstavnik suvlasnika i inženjer elektrotehnike Nikola Kara?ole, grafi?ka dizajnerica Sanja Bachrach-Krištofi?, književnica Silvija Šesto, povjesni?arka umjetnosti Sonja Švec Španjol, glumac i redatelj Marko Torjanac, psihologinja Volga Švorini?, filozof Marko Vu?eti? i novinar Ratko Boškovi?.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru goš?ama!Link za live stream dolazi ovdje uskoro!

#prostorslobode