Skip to content

R+: Doručak na travi | Urbana obnova Zagreba: pojmovnik, modeli, primjeri

Emisija o kulturi, Doručak na travi, nedjelja, 28.3.2021., 10-11 sati

Urbana obnova Zagreba: pojmovnik, modeli, primjeri

Gošće: urbanistice pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, doc. dr. sc. Ana Mrđa, MBA, dipl. ing. arh. i asist. Kristina Perkov, mag. ing. arh., koautorice (uz prof. dr. sc. arh. Tihomira Jukića) publikacije “Urbana obnova. Urbana rehabilitacija Donjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba”, 2020.

Gotovo od prvog tjedna zagrebačkog potresa 2020. do danas stanovništvo Zagreba (nakon potresa na Banovini i cijele Hrvatske), brojna tijela Vlade RH i Grada Zagreba, stručna javnost, mediji – govore o obnovi. Riječ obnova ponavlja se iz dana u dan. Gotovo kao virus. Vlada RH donosi poseban Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke i Karlovačke županije. Paralelno s ovim procesom, Grad Zagreb vrši uviđaj i zbraja prijave u svrhu Obnove zgrada oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Svjedočimo više-manje općem nezadovoljstvu tzv. primatelja usluga, ponavljanju istih fraza od strane uslugodavaca, udruživanju građana u grupe za samopomoć.Gdje smo danas, godinu dana nakon zagrebačkog potresa? Što zapravo, znamo o prijedlozima i predloženim modelima s kojima se (sada) svakodnevno susrećemo? Da bi bili upućeniji u značenje pojma urbana obnova, razloge pokretanja i ciljeve, moguće postupke kao i modele financiranja i izvedbe, nužno je steći predznanje koje će nam biti alat u borbi za trajni urbani oporavaka grada. Upravo će nas, stoga, naše gošće provesti kroz najvažnije dijelove publikacije, kroz pojmovnik i primjere.

Ovo istraživanje i knjiga, kao i drugi primjeri koje će gošće navesti provođeni su i prije potresa 2020. Sama publikacija objavljena je nakon zagrebačkog potresa; nastala kao dio istraživanja vezanog uz temu projekta “Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske” koji financira Sveučilište u Zagrebu, a vodi prof.dr.sc. Tihomir Jukić. Knjigu je objavio Arhitektonski fakultet u Zagrebu. U uvodu autori/ce navode kako je “…sustavna obnova središta gradova u Hrvatskoj uglavnom izostala, kao i najavljena, a do sada neprovedena, sanacija područja nakon ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina. Pojedine se aktivnosti u gradovima provode ad hoc, tj. od slučaja do slučaja, odnosno od projekta do projekta. Cilj teksta je sagledavanje urbane obnove s aspekta planiranja i upravljanja gradom analizirajući sve dijelove mogućih promjena – s okolišnog, društvenog i ekonomskog stajališta”.Kako se radi o edukacijskoj i istraživačkoj publikaciji, u pripremi su se koristili svi dostupni izvori, materijali, podatci i izrađene studije na temu urbane obnove. U nekoliko poglavlja objašnjavaju se, izlažu i obrađuju procesi i primjeri: urbane obnove i urbane rekonstrukcije, sanacije; europski primjeri obnove središta grada, primjeri obnove Donjega i Gornjeg grada te povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.U emisiji ćemo, vodeći se slijedom i primjerima iz knjige saznati ono opće, određeno, stručno i komparativno. Osvrnuti ćemo se na značenje, sličnost i razliku pojmova urbana obnova, urbana revitalizacija, urbana preobrazba, urbana regeneracija, urbana rehabilitacija. Dati će se europski komparativni primjeri gradova poput Beča, Ljubljane, Budimpešte te konceptualni modeli Barcelone, Pariza, Rotterdama. Upoznati ćemo se s važnošću dobro pripremljene i sređene baze podataka, te stručnim podlogama koje prethode projektu urbane obnove. Osvrnuti se na temu zagrebačkih blokova, uz uvid i osvrt na netom prezentiran prijedlog realizacije bloka 19, njegovu koncepciju i izvedbene rokove.

LINK NA LIVE STREAM DOLAZI USKORO OVDJE!

Autorica doc. dr. sc. Ana Mrđa, MBA, urbanistica i arhitektica, docentica je na Arhitektonskom i Agronomskom fakultetu te prodekanica za znanost Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je velikog broja prvonagrađenih urbanističkih i arhitektonskih rješenja, knjiga i članaka, te aktivna učesnica niza konferencija i okruglih stolova o Zagrebu. 2017. godine je bila v.d. Predsjednica, a 2017.- 2019. Dopredsjednica Udruženja hrvatskih arhitekata. Također je bila članica Upravnog odbora Društva arhitekata Zagreba. Predsjednica je udruge Alumni Af, te glavna i odgovorna urednica znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam: Prostor. Članica je odbora za dodjelu godišnjih nagrada Vladimir Nazor za arhitekturu, te Stručnog Savjeta UHA-e za Godišnju izložbu i dodjelu nagrada za najbolja ostvarenja.Autorica Kristina Perkov, mag. ing. arch., ovl. arh. urb. asistentica je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za prostorno planiranje, urbanizam i pejzažnu arhitekturu. Od 2016. godine aktivno sudjeluje u pripremi i održavanju projekta ‘Zadar 2020’ koji se provodi tijekom 4 godine u 4 arhitektonsko-urbanističke radionice. Članica je Društva arhitekata Zagreba (DAZ), Hrvatske komore arhitekata (HKA) i ovlaštena arhitektica urbanistica, a članica je i Odbora za zakonodavstvo (pri HKA). Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od ak.god. 2018./2019.).

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom