NEON TV

R+: Doručak na travi | Muzeji jučer, danas, sutra

Doručak na travi, nedjelja, 6.2.2022., 10-11 sati

Muzeji jučer, danas, sutra

Gošće: Štefka Batinić, v. d. ravnateljice Hrvatskog školskog muzeja i Markita Franulić, ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla.

R+: Doručak na travi | Muzeji jučer, danas, sutra

Iza nas je ovogodišnja Noć muzeja, održana 28. siječnja 2022. Ova manifestacija skreće pažnju Hrvatske javnosti na postojanje i rad muzeja. Što je s ostalih 364 dana u godini, što je bila uloga muzeja u trenu njihovog osnutka, čemu streme u budućnosti? U kakvim uvjetima rade u doba pandemije te nakon zagrebačkog potresa i njegovih posljedica. Što sve obuhvaća posao ravnanja muzejima? Krajem 2020. godine, Muzejski dokumentacijski centar proveo je istraživanje o utjecaju pandemije na hrvatske muzeje, prema kojem gotovo dvije trećine – 74% ispitanih bilježi pad broja posjetitelja od 50 – 100%, a 63% ispitanih imaju gubitke u vlastitim prihodima veće od 50 %. Od 162 muzeja iz Upisnika javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj odgovorilo je njih 97 (60 %), a prikupljeni su podaci za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2020. Tako je 69 muzeja prijavilo gubitke u rasponu od 10 % naviše, već predviđenih sredstava, a samo 27 ispitanih reklo je da nisu morali vraćati osigurana sredstva osnivača i nadležnog ministarstva. Prijavljeno je i smanjenje plaća za muzejske djelatnike te smanjenje sredstava od osnivača za kapitalna ulaganja i nabavu opreme, kao i otkazi ugovora o radu. Svi ispitani muzeji bili su barem neko vrijeme zatvoreni, no najčešći uzrok duže zatvorenosti muzeja su posljedice potresa koji je pogodio Zagreb.

Štefka Batinić, obnaša funkciju v. d. ravnateljice u potresu teško oštećenog i do daljnjega zatvorenog Hrvatskog školskog muzeja, koji je 2021. obilježio 120. obljetnicu. Zgrada Hrvatskog učiteljskog doma iz 1889., smještena je na Trgu Republike Hrvatske, u kojoj se od osnutka 1901. nalazi Hrvatski školski muzej. Do danas je napravljena nužna sanacija kritičnih točaka i uklonjeni su potencijalni izvori opasnosti za prolaznike. Hrvatski školski muzej jedini je školski muzej u Hrvatskoj, nastajao u vremenu iznimnog učiteljskog entuzijazma, ” kada je bilo moguće da učitelji izgrade svoju palaču i u njoj otvore školski muzej.”Markita Franulić ravnateljica je Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu, osnovanog 1954. godine po uzoru na suvremene tehničke muzeje u Europi. Nepune četiri godine od osnutka, 1959. godine, Muzeju je dodijeljen prostor u Savskoj 18, gdje se i danas nalazi. Tehnički muzej otvoren je za javnost 14. siječnja 1963. godine. Zakonom o muzejima iz 1998. Tehnički muzej postao je matičnim muzejom za muzeje i zbirke znanosti i tehnologije u Hrvatskoj, što uvećava njegovu odgovornost za prikupljanje, obnovu i prezentaciju (predstavljanje) tehničke baštine. Muzej je, odmah nakon potresa pokazao solidarnost s drugim muzejima i osmislio događanje Muzej u muzeju, u kojem je sudjelovao i Hrvatski školski muzej.


Štefka Batinić diplomirala 1988. pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2014. doktorirala s temom Povijesni razvoj i recepcija reformne pedagogije u Hrvatskoj. Od 1994. radi u Hrvatskome školskom muzeju, a od 2017. je ravnateljica Muzeja. Kao stipendistica Austrijskog kulturnog foruma boravila je dva mjeseca 1997. u Međunarodnom institutu za dječju i omladinsku književnost i istraživanje čitanja u Beču. Vanjska je suradnica za kolegije iz povijesti školstva i pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu (od 2007. do 2016.) te na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2009. do danas. Područja njezina znanstvenog interesa su povijest pedagogije i školstva te povijest djetinjstva. Glavna je urednica Anala za povijest odgoja. Od 2016. članica je Uredničkog vijeća Hrvatskog biografskog leksikona. Samostalno i u koautorstvu priredila je šest studijskih izložaba s katalozima, aktivno sudjelovala na konferencijama u zemlji i inozemstvu te objavila više znanstvenih i stručnih radova. U suautorstvu s Berislavom Majhutom objavila je znanstvenu monografiju Hrvatska slikovnica do 1945.

Markita Franulić, diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima zvanje muzejske savjetnice. Godinama je radila kao likovna kritičarka, prevoditeljica i kustosica. Od 1997. do 2012. zaposlena je u Muzejskome dokumentacijskom centru (MDC) u Zagrebu na poslovima muzejske dokumentacije, muzejske statistike, analize muzejske djelatnosti. Od 2012. do danas ravnateljica je Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu.
Pored poslova ravnateljice bavi se i stručnim radom: dokumentarističkim poslovima, organizacijom i koordinacijom izložbi, organizacijom edukativnih programa s inovativnim edukativnim praksama. Osobit interes usmjerila je na koncipiranje i organizaciju programa povezivanja znanosti/tehnologije i umjetnosti u kontekstu muzeja znanosti i tehnike. U statusu je mentorice stručnih radova za stjecanje stručnog zvanja kustosa, uz status ispitivačice predmeta Muzeografija. Članica je stručnog povjerenstva za napredovanje u muzejskoj struci (imenovanja Ministarstva kulture i medija). Članica je Izvršnog odbora Međunarodnog odbora za muzeje znanosti i tehnike (ICOM – CIMUSET) te Izvršnog odbora Međunarodnog odbora za muzeje Jugoistočne Europe (ICOM – SEE). Sudjeluje u izradi propisa, standarda i smjernica za obavljanje muzejske djelatnosti. Godine 2018. odlikovana je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za ”iznimno uspješno dugogodišnje bavljenje muzejskom strukom te osobiti doprinos u povezivanju znanosti i umjetnosti”.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

#Doručak na travi