Skip to content

R+: Doručak na travi | Jesmo li solidarni? Svjetski dan solidarnosti i zaklada Solidarna.

Doručak na travi, 19.12.2021., 10-11 sati

Gošća: Marina Škrabalo, upraviteljica zaklade za ljudska prava i solidarnost, Solidarna

Ususret 20.12., Međunarodnog dana svjetske solidarnosti, ali u uoči blagdana u kojima je solidarno darivati ne samo nama bliske, već i one kojima je to najpotrebnije, razgovaramo s Marinom Škrabalo, dugogodišnjom mirovnom aktivistkinjom, iskusnom zagovaračicom ljudskih prava, stručnjakinjom za organizacijski razvoj, upraviteljicom Zaklade Solidarna, koja je nedavno obilježila šest godina djelovanja.Da su solidarnost i velikodušnots mogući, govori nam primjer Fonda “Desa i Jerko Baković”, koji je pokrenut 2018. godine, zahvaljujući donaciji Dese Baković koja je upravo Solidarnoj donirala 600.000 kuna za pokretanje programa podrške školovanju siromašne djece.Uz slobodu, jednakost, snošljivost, poštovanje prema prirodi i odgovornost, solidarnost je jedan od glavnih principa i vrijednosti međuljudske suradnje. Rastuće socijalne razlike i političko-ekonomska nestabilnost koje pogađaju velik dio svjetskoga pučanstva najbolje ilustriraju kako potreba za solidariziranjem s najpotrebitijima nije samo apstraktan ideal, nego kardinalna potreba suvremenoga svijeta. Ujedinjeni narodi su 8. rujna 2000. godine usvojili Milenijsku deklaraciju kao glavni programski dokument kojim zemlje članice nastoje unaprijediti međunarodne odnose i ostvariti ciljeve održivog razvoja u 21. stoljeću. Od 2005. godine datum osnivanja Svjetskog fonda solidarnosti obilježava se kao Međunarodni dan ljudske solidarnosti.Hrvatska Zaklada Solidarna osnovana je 2015. kao prva domaća privatna zaklada za jačanje građanskog aktivizma i solidarnosti koja je, do danas, zaslužna za brojne uspješne inicijative. Zbog otvorenosti, promocije i zaštite ljudskih prava, zalaganja za ljudsko dostojanstvo, dobrobit i bolju kvalitetu života, od početka javnog djelovanja do danas, Solidarna je stekla prepoznatljivost i povjerenje zajednice.Izdvajamo neke od brojih akcija, fondova ili kampanja poduzetih samostalno ili u suradnji.

Svi se i predobro sjećamo, još uvijek osjećamo poteškoće nastale kao posljedica Zagrebačkog i Banijskog potresa. Upravo nakon Zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020. osnovan je Fond “5.5” građanske inicijative Zagreb Earthquake Relief u suradnji sa zakladom Solidarna. Osnovna svrha Fonda je pružanje financijske podrške socijalno ugroženim građanima uz maksimalnu transparentnost i izvještavanje javnosti o distribuciji sredstava i tijeku donacija. Fond 5.5 je bio aktivan nakon Zagrebačkog potresa, a ponovno je aktiviran zbog posljedica potresa koji su u prosincu 2020. pogodili Sisačko-moslavačku županiju.U listopadu 2016. pokrenuta je kampanja “Drugotna na sav glas” kao odgovor na mizogini diskurs i sve intenzivnije napade na reproduktivna i seksualna prava žena u Hrvatskoj.
Iste godine pokrenut je program “Kultura u zajednici” s ciljem stvaranja prilika za društveno angažirani umjetnički rad koji promiče vrijednosti ljudskih prava i solidarnosti.U lipnju 2019. Inicijativa #SPASIME i Solidarna osnovale su Fond #SPASIME za hitnu pomoć i zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. Temeljna je svrha Fonda #SPASIME pružanje konkretne i interventne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja u smislu ekonomske, pravne, psihološke, liječničke i stambene pomoći. Žrtve često, nemajući dovoljno financijskih i drugih sredstava, ostaju u nasilničkim odnosima pa je svrha Fonda omogućiti im novi život bez nasilja i sprječavanje povratka u nasilničko okruženje.

Marina Škrabalo je diplomirala etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala javnu upravu kao stipendistica američke vlade (Ron Brown Fellowship) na Maxwell School of Citizenship, Syracuse University. Iza nje je desetogodišnje iskustvo vođenja konzultantske tvrtke MAP Savjetovanja, specijalizirane za podršku u upravljanju i mjerenju učinaka programa društvenog razvoja te pet godina istraživačko-zagovaračkog rada u udruzi GONG. Proteklih sedam godina, sve do rujna 2020., bila je članica Europskog gospodarsko socijalnog odbora u ime hrvatskih organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava. Objavila je više znanstvenih i stručnih članaka te su-uredila zbornik Mobilizacija i razvoj zajednica u Hrvatskoj. Jedna je od 55 osnivačica SOLIDARNE te njezina upraviteljica od osnutka krajem 2015. do danas.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom