Skip to content

R+: Dnevni boravak kod Zubera | Zeleni otpor ne poznaje granice

IMG-20200926-WA0012

U Dnevnom boravku kod Zubera u utorak, 29. rujna 2020., u 20:30 sati gosti su Vesna Grgi?, predsjednica udruge VIDRA i voditeljica foruma Zeleni odred, Sandra Ostoji? iz Udruge ?uvari/ke Fruške Gore, Dragan Ivanovi? iz Udruge Samokov, Aleksandar Perovi?, direktor Ekološkog pokreta OZON, Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica i Thomas Waitz, supredsjednik Europske Stranke Zelenih i ?lan Europskog Parlamenta, ?lan Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, Odbora za predstavke i Istražnog odbora za zaštitu životinja tijekom prijevoza.

Uvaženi gosti emisije najavit ?e po?etke zajedni?ke, organizirane borbe protiv kriminala i korupcije koji su podjednako zastupljeni u svim zemljama regije, protiv pretjerane sje?e šuma, izgradnje sve ve?eg broja nelegalnih, privatnih mini hidroelektrana kojima se uništavaju prirodni vodotokovi, zaga?ivanja zraka i okoliša, izgradnje opasnih centara za gospodarenje otpadom, hidrauli?kog frakturiranja koji se dalekosežno nalaze najopasnijim? bez obzira jesu li resursi u režimu posebnih, lokalnih i me?unarodnih režima zaštite ili ne, te raspravit ?e na koji na?in izvijestiti institucije EU o kršenju mnogih europskih direktiva i inicirati njihovo djelovanje.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/336810367772767

Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ?emo se što više ih prenijeti u razgovoru gostima!

#prostorslobode