Skip to content

Prvi crteži za crti? koji svi iš?ekujemo! | “U malu je uša ?ava” Tisje Kljakovi? Brai?

Tisja Kljakovi? Brai? vodi nas kroz muzej djetinjstva u svom autobiografskom debitantskom književnom djelu “U malu je uša ?ava”, a prema kojem sada upravo naš nagra?ivani umjetnik animacije Veljko Popovi? sprema crtani film!

U Malu je Uša ?ava je put kroz vrijeme u Split osamdesetih godina prošlog stolje?a, za klasi?ni nedjeljni ru?ak za stolom preko kojeg se jednako dodaju i pijati sa hranom kao i vesele pri?e. Za stolom mjesto zauzimaju najbitniji ljudi iz autori?ina života, i pri?e koje razmjenjuju opisuju obi?an život u jednoj splitskoj ulici osamdesetih, pisana i nepisana pravila i vesele posljedice za one koji su ih prekršili. U Malu je Uša ?ava je je knjiga posve?ena svima koji hrane dje?ju dušu i koji daju sve od sebe da zadrže osmijeh na mladom licu i pruže mu najljepše mogu?e djetinjstvo. Toplina i idila trebaju biti temelj na kojemu mlada duša raste, i ova knjiga posveta je svima onima koji daju svoju dušu i tijelo da to svome djetetu i unuku pruže.

Donosimo prve Tisjine crteže za jednu od scena u knjizi! Uživajte!

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom