Skip to content

“Nebeska tijela”, Jokhe al-Harthi | Prvi arapski roman nagra?en Man Booker International objavljen je na hrvatskom jeziku

Nebeska tijela 2

Roman “Nebeska tijela” omanske spisateljice Jokhe al-Harthi, prvi arapski roman nagra?en prestižnom nagradom Man Booker International, objavljen je na hrvatskom, u izdanju nakladnika Hena com. S engleskog na hrvatski jezik prevela ga je Mirna ?ubrani?.

Jokha al-Harthi (1978.) omanska je spisateljica i sveu?ilišna profesorica. Piše kratke pri?e, romane i knjige za djecu, kao i stru?ne i znanstvene radove. Te?na govornica engleskog jezika, doktorirala je klasi?nu arapsku poeziju u Edinburghu i predaje na Sveu?ilištu Sultan Qaboos u Masqatu. Objavila je još romane “Narinjah” (2016.), koji je osvojio nagradu za kulturu, umjetnost i književnost Sultan Qaboos, te “Manamat” (2004.).

Za roman “Nebeska tijela”, objavljen 2010., prošle joj je godine dodijeljena prestižna Nagrada Man Booker International, a bila je i u užem izboru za nagradu Sahikh Zayed za mlade autore te je dobila Nagradu za najbolji omanski roman 2010. Njezine kratke pri?e objavljene su na engleskom, njema?kom, talijanskom, korejskom i srpskom, a prava za roman “Nebeska tijela” prodana su u više od dvadeset zemalja.

Knjigu je kritika opisala kao bogatu, višeslojnu i so?nu obiteljsku dramu koja prikazuje ljudske neda?e i kontradikcije te pruža odli?an uvid u povijest i društvo zemlje koja je pretrpjela radikalne promjene kroz prošlo stolje?e.

Roman prati sudbine triju sestara iz omanskog sela al-Awafija, ?iji se glasovi smjenjuju s glasom Abdallaha, muža jedne od njih. Slomljenog srca zbog neostvarene ljubavi, Mayya se udaje za prvog prosca. Asma se udaje za samodopadnog slikara nadaju?i se vlastitom daljnjem obrazovanju, a Khawla redom odbija prosce, vjeruju?i da ?e se obe?anje dano u djetinjstvu ispuniti.

“Njihove pri?e ne raspli?u samo osobne prošlosti, ljubavi i dvojbe, ve? i povijest i kulturu zemlje koja je pretrpjela goleme promjene i u kojoj je sudar svjetova neminovan”, stoji u najavi.

Lirskim i elipti?nim stilom al-Harthi savršeno do?arava obiteljske intime i gradi iskri?avu atmosferu krcatih arapskih ku?a. U njima obitavaju pojedinci kojima uspostava ravnoteže izme?u krute tradicije i labilnih sloboda u društvu optere?enom tektonskim promjenama nije jednostavan zadatak. Borba srca i razuma, želja i mogu?nosti u središtu je ovog omanskog romana koji je zasluženo osvojio nagradu Man Booker International 2019. “Nebeska tijela” smjelo prelaze granice i otvaraju dugo i ?vrsto zabrtvljen prozor u jedan druk?iji svijet, koji je užitak otkrivati.

Maštovita višegeneracijska pri?a koja se proteže od kraja 19. stolje?a do ranih godina novog milenija, “Nebeska tijela” prvi je roman ijedne omanske autorice ikad preveden na engleski i prvi arapski roman nagra?en prestižnom nagradom Man Booker International.