Skip to content

Predstavljen program krizne podrške Fonda 5.5 | Solidarno s Petrinjom i Sisa?ko-moslava?kom županijom

Zaklada SOLIDARNA i Vije?e Fonda 5.5 održali su 12.1.2021. konferenciju za medije na kojoj su izvijestili o stanju donatorske akcije ?SOLIDARNO S PETRINJOM I SMŽ? te predstavili Program krizne podrške nakon potresa ljudima s podru?ja Banije u kriznom zbrinjavanju, održivoj obnovi i oporavku.

Temeljem brze procjene terenskih potreba u konzultacijama s širokom spektrom humanitarnih aktera Zaklada SOLIDARNA i Vije?e Fonda 5.5 izradili su Program krizne podrške nakon potresa: ?SOLIDARNO S PETRINJOM I SMŽ? koji prati dinamiku krize i potrebe u više faza. U prvoj fazi hitnog zbrinjavanja, sanirat ?e se zate?ene štete na terenu koje moraju biti samo privremena rješenja. Slijedi faza stabilizacije pojedinaca, obitelji i zajednica kojoj ?e Fond 5.5 pridonijeti putem programa  dopunske krizne financijske podrške za socijalno najugroženije.  ?im se steknu uvjeti za tre?u fazu održive obnove i oporavka gdje ?e se Fond 5.5 usmjeriti na financijsku i stru?nu podršku u osiguranju trajnih stambenih rješenja za stradale. U skladu s navedenim rasporedit ?e se i trošenje prikupljenih financijskih sredstava u Fond 5.5.  u omjeru 40%-45% za krizno zbrinjavanje  i stabilizaciju te 55%-60% donacija za održivu obnovu i oporavak.

U uvodnom obra?anju glavni tajnik Zaklade SOLIDARNA Ivan Blaževi? zahvalio je svim donatorima I donatoricama, volonterima i volonterkama na terenu, prijateljskim organizacijama s kojima SOLIDARNA koordinira akcije i izmjenjuje informacije te svim ljudima dobre volje koji pomažu u Baniji, neovisno jesu li organizirani privatno ili sustavno. Blaževi? je istaknuo da su potresi koji su pogodili podru?je Sisa?ko-moslava?ke županije pokazali da hrvatskom društvu ne nedostaje solidarnosti ve? povjerenja: ?Nedostaje povjerenja u institucije, prvog susjeda, prodava?a, majstora i to gledamo i osje?amo svi.  Stoga je ovakva reakcija gra?anki i gra?ana naše zemlje sjajan po?etak za povratak povjerenja i dobre volje u sve pore društva u kojem živimo. Upravo tu mi vidimo ulogu Solidarne koja ?e sa svojim aktivnostima i projektima vratiti ljudima povjerenje. Ono jednostavno povjerenje gdje ?ovjek jednostavno vjeruje ?ovjeku. I upravo na tim i takvim vrijednostima temeljili smo sve naše aktivnosti.?

Da Zaklada SOLIDARNA ve? uživa povjerenje velikog dijela ne samo ljudi u Hrvatskoj ve? i u inozemstvu najbolje pokazuje donatorska akcija ?SOLIDARNO S PETRINJOM I SMŽ? kojom je u Fond 5.5 zaklju?no s ju?erašnjim danom prikupljeno 8.449.040.18 HRK. ?Sredstva su se odmah usmjerila na pomo? našim sugra?ankama i sugra?anima u Baniji te je dosad utrošeno 1.218.750,00 HRK na potpuno opremljene mobilne ku?ice, 124.227,50 HRK na ?izme te  26.037,00 HRK na donje rublje?, navela je ?lanica Vije?a Fonda 5.5 Dora Zane istaknuvši da je sve navedeno nabavljeno od doma?ih proizvo?a?a.

U protekla dva tjedna Zaklada SOLIDARNA formirala je provjerenu i pouzdanu suradni?ku mrežu terenskih volonterskih kontakata, srodnih humanitarnih organizacija i lokalne samouprave kako bi detektirala akutne potrebe i probleme te usko?ila tamo gdje sustav i drugi humanitarni akteri ne uspijevaju odgovoriti na potrebe ili trebaju našu podršku.  ?vrsta suradnja koja omogu?uje sinergiju u namicanju i usmjeravanju donatorskih sredstava te u ciljanoj podršci stradalnicima uspostavljena je s gra?anskom inicijativom Ljudi za ljude, Zakladom Zamah, volonterskim kolektivom Sloga, gra?anskom inicijativom Dobro se crijepom vra?a, Romskom organizacijom mladih Hrvatske, humanitarnom organizacijom ADRA, humanitarnim projektom ?Banija je naša ku?a? uz dinami?nu razmjenu informacija sa svim akterima na terenu okupljenima u Koordinaciju humanitaraca koju vodi Hrvatski Crveni križ, a posebno s lokalnim samoupravama, Caritasom, centrima za socijalnu skrb i lokalnim društvima Crvenoga križa.  Na temelju navedenih suradnji, sredstva su u prvoj fazi bila usmjerena na nabavu materijalnih donacija, dok ?e se u drugoj fazi 2 milijuna kuna odvojiti za direktne financijske donacije stradalima. Predsjednica Vije?a Fonda 5.5 prof.dr.sc. Marina Ajdukovi? navela je da ?e se financijske donacije usmjeriti na oko 500 socijalno najugroženijih ku?anstava. ?Potres nas je sve pogodio, ali nije nas sve pogodio jednako. ?Financijskim donacijama socijalno ugroženim osobama omogu?ujemo da zadovolje neke svoje specifi?ne potrebe koje sustav, pa i organizirana pomo? na terenu ne može predvidjeti?, objasnila je Ajdukovi? te istaknula da na?in trošenja sredstava od strane ljudi kojima ?e ista biti ispla?ena ne treba propitivati. ?Istraživanja pokazuju da ljudi itekako dobro znaju usmjeriti financije kako bi odgovorili na svoje realne potrebe.?, zaklju?ila je Ajdukovi?.

Uz koordinaciju i razmjenu informacija s timovima na terenu, Zaklada SOLIDARNA okupila je i impresivan broj stru?njaka razli?itih profila koji su spremni nuditi odgovore na budu?e izazove. Me?u njima je i potpredsjednica Vije?a Fonda 5.5. dr.sc. Zrinka Paladino koja je iznijela okvire u kojima se promišlja o trajnoj obnovi ku?anstava na podru?ju Banije. ?Bitno je angažirati lokalne stru?njake koji poznaju teren, koji su upoznati s tradicijskom, ali i suvremenom gradnjom. Ve? smo u kontaktu s nekoliko arhitekata, urbanista i gra?evinaca te smo dobili nekoliko gotovih idejnih rješenja. Na temelju toga možemo postaviti široko primjenjiv model obnove.?, rekla je Paladino.

?Svi koji su uklju?eni u ovaj proces vjeruju da zajedno ovu situaciju možemo u?init lakšom i boljom ne samo trenutno, nego i za godine koje su pred nama. Otvoreni smo za suradnju svim akterima koji su na terenu, kako  inicijativama i organizacijama civilnog društva tako i Vladi i Stožeru civilne zaštite. Svi zajedno ?inimo djelotvorni mozaik solidarnosti ako iskreno i otvoreno sura?ujemo.?, zaklju?io je glavni tajnik Zaklade Ivan Blaževi?.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom