Pravila privatnosti & uvjeti korištenja

IZJAVA O PRIVATNOSTI

www.rplus.video

Ova izjava o obradi osobnih podataka odnosi se na sve ispitanike čiji se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Uredba) i važećih zakona Republike Hrvatske od strane www.rplus.video (nastavno: Voditelj obrade).

Objavom ove izjave osiguravamo dostupnost iste svim ispitanicima čije podatke prikupljamo, a prije nego što podatke zaista i prikupimo. Tako osiguravamo zakonito dobivanje privole Vas kao ispitanika za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

TKO SMO MI?

Mi smo digitalna platforma.

Kontaktirati nas možete slanjem elektroničke pošte na adresu rplus@golden.hr.

ŠTO SU OSOBNI PODACI I KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), a to je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć podataka kao što ime i prezime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Kako bismo bili u mogućnosti pružati naše usluge, moramo prikupiti određene osobne podatke. Obvezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne ugrožavaju Vašu privatnosti.

U slučaju korištenja podataka u marketinške ili druge svrhe koje nemaju zakonsku osnovu ili ne ulaze u naš legitimni interes, tražit ćemo Vašu dodatnu pisanu suglasnost.

Zavisno o tome na koji način i iz kojeg razloga stupate u kontakt s nama, možemo prikupljati sljedeće podatke:

Osobni podaci koje prikupljamo bit će korišteni u svrhu izvršenja naše usluge ili poslovne suradnje s Vama pa Vaše osobne podatke prikupljamo u slučaju da prijavljujete svoje filmove, nudite druge načine poslovne suradnje, sudjelujete u nagradnoj igri, povezujete se s nama putem društvenim mreža. Kako bismo Vam mogli pružiti svoje usluge potrebni su nam Vaši osobni podaci. U slučaju namjere korištenja Vaših osobnih podataka u druge svrhe, Voditelj obrade će prethodno pribaviti Vašu privolu.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo mogli razmotriti Vaše prijave za poslovnu suradnju, dati Vam informacije koje tražite o događanju, konferenciji, festivalu i sl., njegovom sadržaju i programu, spriječiti neovlaštenu aktivnost, obratiti Vam se s porukama koje su vezane uz našu poslovnu suradnju, a nisu marketinške prirode za koju moramo imati Vašu posebnu privolu. Vaši osobni podaci su nam također potrebni kako bismo Vam omogućili da dijelite sadržaj s naše internetske stranice na svojim računima na društvenim medijima.

U slučaju prikupljanja osobnih podataka djece, odnosno osoba mlađih od 16 godina, navedene osobne podatke može dati nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Osobni podaci djeteta prikupljat će se isključivo u svrhu darivanja djeteta u slučaju nagradnih igara na društvenim mrežama.

Osobni podaci djece koji su prikupljeni u ranije navedene svrhe bit će brisani po isteku nagradne igre i dodjele nagrade.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom poslovnog odnosa su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona osobe s kojom surađujemo.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke obrađujemo i čuvamo tijekom trajanja našeg poslovnog odnosa te ih pohranjujemo na period od tri godine od dana prestanka istog, osim u slučaju ranijeg povlačenja Vaše privole u odnosu na neki od podataka za koji nemamo zakonsku ili ugovornu osnovu, odnosno legitimni interes.

Osobni podaci djece bit će brisani odmah nakon završetka nagradne igre, odnosno uručenja nagrade djetetu, što je jedina svrha zbog koje prikupljamo osobne podatke djece.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke koje ste nam povjerili prikupljamo, koristimo, obrađujemo i pohranjujemo u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske). Pazit ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani ne duže od predviđenog perioda čuvanja. Obvezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje bit će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke ćemo proslijediti trećim osobama samo ako imamo Vašu privolu, radi se o ispunjenju naših zakonskih obveza ili je dijeljenje nužno kako bismo zaštiti Vaše interese ili izvršili uslugu koju ste od nas zatražili. Svaka treća strana je dužna čuvati Vaše podatke i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po našem nalogu.

KOJA SU VAŠA PRAVA KAO VLASNIKA OSOBNIH PODATAKA?

POVEZNICA NA DRUGE INTERNETSKE STRANICE

www.rplus.video može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje nisu pod našim nadzorom. Ako kliknete na poveznicu treće osobe, bit ćete izravno povezani s internetskom stranicom treće osobe. Savjetujemo da svakako proučite izjavu o privatnosti svake internetske stranice koju posjetite. Mi nemamo kontrolu, niti preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili aktivnosti bilo koje internetske stranice ili usluga koje su pružene od strane trećih.

UVJETI KORIŠTENJA

Prenošenje sadržaja

Materijali s digitalne platforme rplus.video ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se prethodno o istome ne obavijesti uredništvo slanjem e-maila na rplus@golden.hr i ukoliko se ne navede direktni izvor s poveznicom tj. linkom na izvorni članak ili naslovnicu platforme, u dogovoru s uredništvom.