Skip to content

“Poetska mapa Hvara” | Odličan multimedijalan projekt na Hvaru

Na Hvaru se ovog ljeta odvija jedan odličan multimedijalan projekt – “Poetska mapa Hvara”. Cilj tog multimedijalnog umjetničkog projekta jest da publici na suvremen način približi tradicijsku glazbu i dijalektalnu poeziju Jelse, Vrisnika i Humca na otoku Hvaru te na jedan nesvakidašnji način ispriča priču jednog otoka.

Glazba koju ćete čuti inspirirana je zapisima tradicijske glazbe velikog skladatelja i muzikologa, jelšanina Antuna Dobronića, a poezija koja se izgovara djelo je dvojice važnih vrisničanina, braće Marina Franičevića i Jure Franičević-Pločara.

Glasove su, kako u čitanju, tako i u pjevanju nesebično posudili sami stanovnici Vrisnika i Jelse.
Stavite slušalice u uši, zažmirite i pustite da vam kažu pokoju rič i pokoju notu!

Lokacije gdje će se projekt odvijati saznajte ovdje.

Autorica projekta je glazbenica Sara Renar, partneri projekta su Muzej općine Jelsa i LAB 852, dok je za vizualan identitet zaslužan dizajner Sven Sorić.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: muzejopcinejelsa.hr/poetska-mapa-hvara/ | Sven Sorić