Skip to content

Ples na filmu ? pokret i slika | Hrvatski državni arhiv

HDA Ples

U okviru promocije filmske nacionalne zbirke Hrvatske kinoteke Hrvatskog državnog arhiva, HDA prikazuju reprize programa Filmski ?etvrtak u HDA-u koji se uobi?ajeno održava u zgradi HDA-a na Maruli?evom trgu 21, ovog puta na službenom You Tube kanalu.

Donosimo program od dva kratka filma pod naslovom “Ples na filmu ? pokret i slika”.


Rije? je o filmovima:
00:36 Koreografija za kameru i plesa?e (1968., 10 min, r. K. Golik)
10:36 Impresije maštanja (30 min, r. M. Bezjak)

Kada spomenemo pokret kao dio umjetni?ke forme nezaobilazno nam u misli dolaze dva pojma, ples kao umjetnost gibanja tijela i film kao umjetni?ka forma koju omogu?ava tehnologija pokretne slike. Iako su u hrvatskoj kinematografiji filmovi o suvremenom plesu rijetki kroz program “Ples na filmu ? pokret i slika” pokušat ?emo se upoznati s dva pristupa prikaza plesa i koreografije na filmu.

#prostorslobode