Skip to content

Paulina Jazvi?: “This is not another party” | Izložba u Pogonu Jedinstvo

Izložba umjetnice Pauline Jazvi? ostaje otvorena do 14. rujna u 20 sati i ovaj vikend je odlilna prilika da ju (opet) pogledate u galeriji Pogona Jedinstvo.


Vezano na osnovnu programsku odrednicu Galerije 90 – 60 ? 90 za 2020. pod nazivom ?ije je što?, koja u fokus zanimanja postavlja autorsko problematiziranje i propitivanje psiho-socijalnih aspekata što uvjetuju, definiraju i pozicioniraju ulogu rodnih, socijalno uvjetovanih i op?enito kulturoloških aspekata u egzistenciji pojedinaca i/ili skupina, multimedijalna umjetnica Paulina Jazvi? svojim višegodišnjim djelovanjem odražava upravo takvu problematiku. Njezini radovi odražavaju traume i fantazme svakodnevnice, koji na nesvjesnoj razini, posredstvom suo?avanja s traumati?nim iskustvima, utje?u na identitet pojedinaca i skupina, stvaraju?i platformu za promišljanje nekih paralelnih, nerijetko prikrivenih osobnih narativa. Služe?i se nerijetko strategijom ironijskog, katkada i crnohumornog pristupa, Paulina Jazvi? rje?ito progovara o prikrivenim individualnim traumama što neprimjetno ali kontinuirano oblikuje socio-psihološku anamnezu.


Prepoznatljivost Paulinina autorskog rukopisa u instalaciji This is not another party vidljiva je kako u odabiru odnosno konstelaciji ready-made predmeta, tako i u za nju svojstvenom kontrastiranju oštrih (sjekire) i mekih (stolnjak) materijala, iskazivan ve? i ranije u poznatim radovima kao što su Identity ili Inside Out. A tu je, dakako, i motiv stola, tako?er nazo?an u nekim njezinim ranijim radovima. Instalacija This is not another party logi?an je nastavak Paulininih umjetni?kih promišljanja, posve primjeren razli?itim krizama s kojima se pojedinci, ali i ?itava civilizacija, trenutno suo?avaju.

#prostorslobode